Persbericht

Scildon richt de focus op vergroting betrokkenheid deelnemers bij hun pensioen

2 juni 2021

Verzekeraar Scildon introduceert op 31 mei 2021 haar nieuwe Scildon Pensioen. Deze beschikbare premieregeling is specifiek ontworpen voor toepassing in het MKB. Naast flexibiliteit en kostenreductie is de focus binnen dit nieuwe pensioenproduct vooral gericht op transparantie zodat deelnemers meer betrokken raken bij hun pensioenregeling. Deelnemers gaan hun pensioen echt snappen.

Introductie Scildon Pensioen

Na een uitgebreide periode van ontwikkeling en, samen met pensioenadviseurs, testen van de nieuwe propositie, introduceert Scildon op 31 mei 2021 het vernieuwde product Scildon Pensioen. Dit product vervangt daarmee het Prisma Pensioen. Alle bestaande klanten zijn succesvol gemigreerd naar het nieuwe product op het nieuwe Plexus platform en hebben toegang tot de nieuwe portalen. En pensioenadviseurs kunnen het Scildon Pensioen nu natuurlijk aanbieden aan hun klanten. Scildon Pensioen is een collectieve beschikbare premieregeling specifiek ontworpen voor toepassing binnen het MKB. De introductie wordt ondersteund met een herkenbare campagne.

Flexibiliteit en kostenreductie

“Het is duidelijk dat de uitwerking van het pensioenakkoord zal leiden tot een nieuwe generatie pensioenproducten”, meent Gert-Jan Fritzsche, CEO van Scildon. “Als gevolg van het pensioenakkoord krijgen werknemers meer keuzen en ontstaat er een grotere eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de opbouw van hun pensioen. In het verlengde van deze ontwikkeling is nu al te zien dat de maatschappelijke aandacht voor de kosten van pensioenregelingen toeneemt.”

“Beide ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat alle aanbieders en pensioenfondsen hun bestaande producten fors zullen moeten aanpassen. Dit zal een enorm beslag op het verandervermogen in de sector gaan leggen. Met de introductie van Scildon Pensioen hebben wij nu al de kern van de noodzakelijke veranderingen gerealiseerd, wat onze positie als pensioenverzekeraar versterkt.”

Focus op meer inzicht voor deelnemer

“Het Scildon Pensioen geeft deelnemers meer inzicht en is mede ontworpen met het doel de deelnemers intensiever te betrekken bij hun pensioenregeling. Dat begint ermee, wat ons betreft, dat elke deelnemer op dagbasis inzicht moet hebben in zijn pensioenregeling en deze ook moet snappen. Daar hebben wij bij het Scildon Pensioen dus maximaal aandacht aan gegeven. Het resultaat is dat wij deelnemers een ’100% snapgarantie’ willen geven. En dat is een behoorlijk impactvolle belofte.

De introductie van Scildon Pensioen zal worden begeleid door een massale mediacampagne alsmede campagnes in de vakpers. Onderdeel hiervan zijn radiocommercials, billboards en banners in landelijke media gericht op ondernemers.

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.