Persbericht

Scildon introduceert nieuwe lifecycles pensioen

6 oktober 2021

Afgelopen zomer heeft Scildon het nieuwe Scildon Pensioen geïntroduceerd, een beschikbare premieregeling voor het MKB. Zoals eerder aangekondigd komt Scildon nu met nieuwe lifecycles en voert ze een verlaging van tarieven door.

Nieuw digitaal pensioendomein

In de afgelopen twee jaar investeerde levensverzekeringsmaatschappij Scildon fors in de ontwikkeling van een nieuw digitaal pensioendomein. Naast flexibiliteit en kostenreductie is de focus binnen dit nieuwe pensioenproduct vooral gericht op transparantie zodat deelnemers meer betrokken raken bij hun pensioenregeling. Deelnemers gaan hun pensioen echt snappen en kunnen zelf keuzes maken via digitale klantreizen. In een pensioendomein verwachten we steeds meer individuele keuzes van deelnemers, wordt dit in toenemende mate een belangrijk onderscheidend vermogen tussen verschillende pensioenuitvoerders.

Nieuwe lifecycles

Scildon belegt de pensioenpremie van deelnemers op basis van lifecycles. Bij lifecycle beleggen wordt een strategie gevolgd waarbij het risico van de beleggingsportefeuille afneemt naarmate de pensioendatum nadert.

Deelnemers aan de pensioenregeling kunnen kiezen uit zes verschillende lifecycles.

De nieuwe lifecycles hebben een veel duurzamer karakter. Met de nieuwe lifecycles binnen Beheerd Beleggen van het Scildon Pensioen laat Scildon zien dat duurzaam beleggen en een goed rendement hand in hand gaan. Scenario analyses tonen aan dat de nieuwe lifecycles van het Scildon Pensioen tot de beste in de markt behoren.

Uiteraard kunnen deelnemers aan de pensioenregeling online ook aangeven of ze een vaste of variabele pensioenuitkering wensen te ontvangen. Deze keuze staat niet vast en de deelnemer kan het op elk moment aanpassen.

Lagere kosten

Scildon past ook de kostenstructuur aan. Zo zijn de totale kosten over het beheerd vermogen 35% lager, worden er geen kosten meer gerekend voor bijsparen en zijn de kosten voor de verschillende risicodekkingen verlaagd.

De nieuwe lifecycles zijn beschikbaar voor alle contracten die nu worden afgesloten. Voor de bestaande contracten worden de nieuwe lifecycles begin 2022 ingevoerd.

Digitaal domein leidt tot versterking klantrelatie

Jan-Albert van Laar, Manager Client Serviceteam Zakelijk: “Voor heel veel Nederlanders is alles wat te maken heeft met pensioen iets “ver van hun bed”. “Het Scildon Pensioen geeft deelnemers meer inzicht en is mede ontworpen met het doel de deelnemers intensiever te betrekken bij hun pensioenregeling. Dat begint ermee, wat ons betreft, dat elke deelnemer op dag basis inzicht moet hebben in zijn pensioenregeling en deze ook moet snappen. Daar hebben wij bij het Scildon Pensioen dus maximaal aandacht aan gegeven.

Scildon verwacht dat pensioen in de komende tijd meer en meer aandacht krijgt. Mede omdat het toekomstige pensioenstelsel meer individuele keuzen voor de werknemers mogelijk maakt. De behoefte zal groeien om meer grip te krijgen op het “eigen” pensioen en niet te hoeven meelopen met beslissingen die door anderen voor “het collectief” worden genomen. De keuzemogelijkheden voor verschillende lifecycles en de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering voorzien in die behoefte”.

De introductie van Scildon Pensioen en de nieuwe lifecycles worden begeleid door een mediacampagne, alsmede campagnes in de vakpers. Onderdeel hiervan zijn radiocommercials en banners in landelijke media gericht op ondernemers. Voor pensioenadviseurs organiseert Scildon een webinar over de nieuwe lifecycles.

Terug naar overzicht