Persbericht

Scildon introduceert de ORV voor huurders

13 april 2022

Scildon introduceert een overlijdensrisicoverzekering die specifiek gemaakt is voor huurders. De Scildon Huurverzekering is ontwikkeld naar aanleiding van een innovatietraject binnen de organisatie. Vanuit een idee van een groep medewerkers is in samenwerking met enkele financieel adviseurs gewerkt aan dit nieuwe product.

ORV voor huurders

Ingrid Oudhuis, directeur Businessline Particulier: “Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product onderzoek gedaan onder huurders en verhuurorganisaties om hun behoeften goed te leren kennen en onze aannames te valideren. Hieruit is gebleken dat er een sterke behoefte is aan dit product. Onderzoek van Bierhaalder en De Jong uit 2020 toont verder aan dat bijna 70% van de huurders geen overlijdensriscoverzekering bezit.”

Impact bij huurders minimaal net zo groot

Ingrid Oudhuis vervolgt: “De woningmarkt is al langere tijd oververhit. De schaarste aan woningen leidt in de vrije sector tot steeds hogere huren. Voor bijvoorbeeld jonge mensen zijn deze huren alleen maar te betalen als er twee inkomens beschikbaar zijn. Juist in die situatie betekent het overlijden van één van hen, dat de achterblijvende gezinsleden niet in de woning kunnen blijven wonen. Een betaalbare alternatieve woning is dan in de meeste gevallen niet gemakkelijk te vinden. Nabestaanden, waaronder vaak ook de kinderen, die al in een kwetsbare positie zitten, krijgen dan opnieuw een tegenslag met een grote impact te verwerken. En dat gun je niemand.

Maandelijks bedrag vrij te besteden

De Scildon Huurverzekering geeft na overlijden aan de begunstigden recht op een maandelijkse uitkering. De maximale uitkeringsduur is tien jaar. Ook de hoogte van de maandelijkse uitkering in relatie tot de huur kan de verzekeringnemer zelf bepalen. De Scildon Huurverzekering keert gedurende de door de klant gekozen termijn maandelijks een bedrag uit. Hiermee kan de huur worden betaald en dat geeft de nabestaanden tijd om hun leven vanuit de bestaande woonsituatie weer op de rit te krijgen en aan de nieuwe financiële situatie te wennen. 

Ontwikkeld in samenwerking met adviseurs

De Scildon Huurverzekering is ontwikkeld in samenwerking met adviseurs van de kantoren Univé Het Groene Hart, Vixx, KRK, en Geerts Adviesgroep. Deze kantoren zijn met Scildon de uitdaging aangegaan om voor huurders een geschikt product te ontwikkelen. Ook is vorige jaar in samenwerking met onder meer Adfiz voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Hiermee kunnen naast huizenbezitters, ook huurders bewust worden gemaakt van het belang om te kunnen blijven wonen in de huurwoning na het voortijdig overlijden van een van de kostwinners.

Huurster aan het woord

Uit ons onderzoek onder huurders komt naar voren dat 65% aangeeft een goed gevoel te krijgen bij het idee dat de nabestaanden in het eigen huis kunnen blijven wonen, als één van de hoofdhuurders overlijdt. Een huurster deelde daarover het volgende: “Mijn vriend en ik wonen samen met mijn 3 kinderen in een mooi huurhuis. Er is maar één ding dat ik wil als één van ons iets overkomt. En dat is dat mijn kinderen in ieder geval in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ze hebben op dat moment al voldoende tegenslag en dan past een gedwongen verhuizing of zelfs huisuitzetting daar op dat moment echt niet bij. Van die gedachte alleen word ik al heel onrustig”.”   

Tot slot

Ingrid Oudhuis: “Wij zijn als Scildon blij dat wij met dit product deze klanten financiële rust kunnen bieden. We kennen vast allemaal de schrijnende gevallen, ook vanuit de pers, en met dit product is dat te voorkomen. Het werd tijd.”

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.