Persbericht

Scildon boekt over 2022 solide resultaat in uitdagende markt

3 mei 2023

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon heeft opnieuw een operationeel sterk jaar achter de rug, met een forse en winstgevende groei. Dit ondanks de zeer uitdagende marktomstandigheden. Zo staat de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen onder druk door een onrustige huizenmarkt en kijken beleggers kritisch naar conflicten in de wereld.

Operationeel resultaat in de plus

Op financieel gebied zijn de voorzieningen verder versterkt en zijn er wijzigingen aangebracht in de beleggingsmix. Die verlagen de solvabiliteit iets op korte termijn, maar leveren op de langere termijn juist een hoger rendement op.

Het boekhoudkundig resultaat vóór rente-effecten (operationeel resultaat) kwam uit op een plus van € 12,3 miljoen. Het totale boekhoudkundig resultaat na belasting is € 39 miljoen negatief. Dit komt vooral door rente-effecten.

Scildon dekt renterisico’s af op basis van de grondslagen voor de solvabiliteitsberekening. Deze grondslagen wijken af van de boekhoudkundige grondslagen.

Positief beeld

Scildon is met name heel tevreden over de combinatie van sterke groei met een hoge klantwaardering.

De belangrijkste kerncijfers tonen een positief beeld:

                                            2022                  2021

Solvabiliteitsratio               188%                 192%

Bruto premie            282 miljoen        266 miljoen

Polissen                         230.000             218.000

NPS score                            +42                    +26

Digitalisering zet door in 2023

Scildon richt zich op verdere digitalisering binnen de drie productpijlers: overlijdensrisico, vermogen, pensioen. Dit in combinatie met onze hoge mate van klantgerichtheid. Een bewezen succesvolle combi!

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.