Persbericht

Ons doel is 1.740.000 m2 te vergroenen

3 november 2022

Scildon gaat zich samen met vermogensbeheerder ACTIAM en Justdiggit in de komende tijd inspannen om 1.740.000 m2 dorre grond in Tanzania te vergroenen.

Justdiggit

De stichting Justdiggit Foundation heeft als missie om Afrika te vergroenen en zo de aarde te laten afkoelen. Dat doen zij met lokale vergroeningsprojecten, met wateropvang en het planten van inmiddels miljoenen bomen. Vermogensbeheerder ACTIAM en Scildon zijn een langjarig samenwerking aangegaan om dit doel financieel te ondersteunen. Een van de doelstellingen van de samenwerking is om jaarlijks 1.740.000 m2 dorre grond te vergroenen in Tanzania. Dit is het oppervlak van ca. 350 voetbalvelden.
“Het is goed om te merken dat bedrijven steeds bewuster worden en inzien dat het nodig is om in de toekomst van de planeet te investeren, letterlijk in dit geval. Naast de financiële contributie, is het voor Justdiggit juist belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de oplossing die in de natuur ligt. Daarom zijn we erg blij met Scildon en ACTIAM die dit aanbieden aan hun klanten, zodat zij ook zelf de keuze kunnen maken om ‘groen’ te investeren”, aldus Marjolein Albers, algemeen directeur Justdiggit.

Scildon en Justdiggit, met het oog op de toekomst

Ingrid Oudhuis, Directeur Businessline Particulier: “Beleggen blijft een heel mooi instrument voor consumenten die voor langere termijn vermogen willen opbouwen. Wij zien dat beleggers het hierbij belangrijk vinden dat hun beleggingen bijdragen aan een betere wereld. Groen beleggen is de norm en niet langer de uitzondering. Dat geldt ook voor de fondsen die wij samen met vermogensbeheerder ACTIAM aanbieden. Maar wij willen meer doen dan eerlijke fondsen aanbieden. Via concrete financiële ondersteuning aan Justdiggit willen wij zichtbaar invulling geven aan het thema vergroening en onze bijdrage leveren aan het “cooling down the planet”, in lijn met de doelstellingen van Justdiggit. Bij beleggen gaat het altijd om een visie op langere termijn. De ambitie om binnen 10 jaar bijna 2 miljoen vierkante meter nu nog dorre grond te vergroenen, past naar onze mening prima bij de gemiddelde horizon van veel beleggers.”

Adviseurs zullen meer aandacht geven aan duurzaam beleggen

“Ik constateer”, aldus Theo Krins, Sales Manager Particulier binnen Scildon, “dat de belangstelling voor duurzaam beleggen toeneemt. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 1,2 miljoen huishoudens die actief beleggen. Hiervan belegt al ca. een derde in meer of mindere mate duurzaam en 17% is van plan dit te gaan doen in 2022 (Ipsos). Onze samenwerking met Actiam en Justdiggit geeft een mooie invulling aan deze behoefte om duurzaam te beleggen. Potentiële beleggers associëren beleggen vaak met een hoog risico en zien het soms als ingewikkeld. Deze beleggers geven vaak aan hierbij behoefte te hebben aan expertise. In het kader van vermogensopbouw op langere termijn is duurzaam beleggen onmisbaar en liggen hier veel kansen voor de financieel adviseur.”

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.