Persbericht

Meer aandacht voor compagnonsverzekering noodzakelijk

17 mei 2021

Scildon levensverzekeringen adviseert financieel advieskantoren meer aandacht te besteden aan de compagnonsverzekering.

Campagne Compagnonsverzekering

Scildon is deze week een campagne gestart om de compagnonsverzekering meer onder de aandacht van financieel adviseurs te brengen. Een compagnonsverzekering is een specifieke overlijdensrisicoverzekering die bij overlijden van een van de compagnons een bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s).

Resultaten onderzoek compagnonsverzekering

In Nederland zijn er globaal 200.000 ondernemingen met een compagnons-constructie. Bijna 60% daarvan heeft op dit moment geen compagnonsverzekering. Van deze ondernemingen geeft 52% aan dat bij het vooroverlijden van de compagnon deze niet of zeer moeilijk te vervangen is. Wat echt zorgelijk is dat een deel van deze ondernemers ook niet weet wat de rechten van de erfgenamen zijn als één van de compagnons overlijdt. De ondernemers die wel een verzekering hebben afgesloten doen dit in meerderheid op advies van een financieel adviseur (31%) of een accountant (26%). De verzekerde bedragen zijn relatief hoog, bij 27% van de bedrijven is het verzekerd kapitaal € 1 miljoen of meer.  Naarmate de omzet van de bedrijven groter is, is de penetratie van een compagnonsverzekering ook hoger. Bij een jaaromzet van € 1 miljoen of meer heeft 70% van de bedrijven een verzekering afgesloten op het leven van hun compagnon.

Reeks van bijzondere kosten

Theo Krins, manager Client Serviceteam bij Scildon: “Veel ondernemers zijn dag in dag uit samen met hun compagnon(s) bezig met het realiseren van hun droom. Vol energie en enthousiasme bouwen ze samen aan het succes van hun eigen onderneming. In een ideale situatie versterken partners in een onderneming elkaar. Dat is de kracht van gemeenschappelijk ondernemerschap. Tegelijkertijd maakt deze synergie de onderneming ook kwetsbaar. Wat als één van de zakenpartners wegvalt. Kan de andere zakenpartner dat dan financieel opvangen? Een compagnonsverzekering kan de onderneming helpen. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen bijvoorbeeld het aandelen van de overleden zakenpartner worden overgenomen”.

Financiële gevolgen zijn groot

Theo Krins: “Een direct gevolg van het overlijden van een compagnon is dat diens erfgenamen in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een deel van de actuele waarde van de onderneming die overeenkomt met het aandeel dat de overleden partner in de onderneming bezat. Voor de achterblijvende partner is dat vaak niet te financieren. Want die krijgt op zo een moment heel veel voor zijn of haar kiezen. Allereerst natuurlijk het overlijden van iemand met wie heel nauw is samengewerkt. Dat kan zeer emotioneel zijn.

Daarnaast is het vaak is het niet gemakkelijk binnen afzienbare termijn een gelijkwaardige vervanger te vinden. In de praktijk betekent dit bijna altijd een verlies aan toekomstige inkomsten. Om dan ook nog eens aan de erfgenamen een deel van de waarde van de onderneming te moeten uitkeren, kan dan net te veel worden. Een compagnonsverzekering biedt daardoor niet alleen de achterblijvende compagnon zekerheid, maar ook de erfgenamen. En, net als bij een ‘gewone’ overlijdensrisicoverzekering, geldt ook nu dat de premie laag is in verhouding tot het gebodene.”

De bakker eet het oudste brood

Het spreekwoord luidt: de bakker eet het oudste brood. Theo Krins: “Ik moest aan dit gezegde denken toen wij in gesprekken met financieel adviseurs regelmatig de opmerking hoorden: ‘ja, belangrijk onderwerp. Wij moeten dat zelf ook nog regelen’. Als ik kijk naar de waardes die financieel advieskantoren op dit moment vertegenwoordigen, denk ik dat veel adviseurs zonder compagnonsverzekering ook zelf een probleem hebben indien hun zakelijke partner komt te overlijden. Los daarvan denk ik dat het tijdig over dit onderwerp met je klant in gesprek gaan, gewoon hoort bij de zorg die je als goed adviseur aan je klant wilt geven”.

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.