Persbericht

Inspirerende bijeenkomst nieuwe generatie ondernemers

28 juni 2023

Op 26 juni jl. vond de eerste bijeenkomst plaats die specifiek was georganiseerd voor de nieuwe generatie financieel adviseurs.

Instroom nieuwe ondernemers

Jaarlijks besluiten meer dan 150 mensen te starten met een financieel advieskantoor. De samenstelling van deze nieuwe ondernemers is divers. De overgrote meerderheid heeft al als werknemer ervaring opgedaan binnen de financiële sector. De leeftijd waarop men start verschilt sterk. Deels gaat het om relatief jonge ondernemers, die na een aantal jaren als werknemer ervaring te hebben opgedaan besluiten een eigen onderneming op te richten of de onderneming van een ouder overnemen. Deels ook om ondernemers die al geruime tijd in het vak werkzaam waren maar veelal door externe oorzaken zoals verkoop van het kantoor waar men werkzaam was, besluiten zelfstandig ondernemer te worden.

Centraal platform voor nieuwe generatie ondernemers

Binnen de sector bestaat geen centrale organisatie die jonge ondernemers kan ondersteunen bij het opzetten van een goede structuur voor hun bedrijfsvoering. Het gevolg is dat elke startende ondernemer veel zaken zelf moet ontdekken en ontwikkelen.

De Goudse, Nh1816 en Scildon hebben in samenwerking met Bureau DFO besloten te verkennen of het mogelijk is een dergelijk platform te ontwikkelen.

Intensieve sessie met kleinschalige workshops

Op 26 juni heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor een format waarin in één middag deelnemers in een roulatiesysteem deelnamen aan vier kleinschalige workshops waar de deelnemers over verschillende onderwerpen concrete ervaringsmomenten kregen aangereikt en onderling informatie uitwisselden.

Tijdens deze workshops kwam  onder meer aan de orde, de juridische aandachtspunten bij het opzetten van een communicatiestructuur met (toekomstige) relaties, leermomenten uit transitie van werknemer naar ondernemer, het nut van deelname aan een ondernemersnetwerk, tips voor een effectieve lokale positionering en opbouw focusgebieden waaronder MKB.

Enthousiast, deskundig maar met blinde vlekken

Het algemene beeld tijdens deze eerste bijeenkomst was dat de nieuwe generatie ondernemers over het algemeen op vaktechnisch gebied goed uitgerust zijn. Ook aan geloof dat de markt veel kansen biedt voor ondernemers die de balans weten te vinden in deskundigheid en persoonlijke aandacht voor de klant ontbreekt het niet. Wat, zoals door de initiatiefnemers was verwacht, wel bleek is dat er verschillende onderwerpen zijn die de nieuwe generatie ondernemers nog niet scherp in beeld hebben.

Onderwerpen zoals de kernkeuzen die men wil maken, de formalisering van de relatie met hun klanten (wat doen we wel en wat doen we niet) en de financiële onderbouwing van de bedrijfsvoering.

Initiatief krijgt een vervolg!

In de komende weken wordt de eerste bijeenkomst met de deelnemers geëvalueerd. Op basis daarvan zullen de vervolgactiviteiten worden bepaald die na de zomer plaatsvinden. De intentie is om te komen tot een centraal platform waar iedereen die overweegt om zich als zelfstandig financieel adviseur te vestigen concrete adviezen en tools kan vinden, die de start van het ondernemerschap vergemakkelijkt.

Hoevelaken, 28 juni 2023

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bureau DFO via avanekeren@dfobv.nl

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.