Nova Top Pensioen standaard

Wat biedt het Nova Top Pensioen?

Jouw werkgever heeft een aantal keuzes gemaakt voor jouw Nova Top Pensioen

Je krijgt altijd ouderdomspensioen
In het Nova Top Pensioen krijg je een ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie. Hoe hoog de beschikbare premie is, legt de werkgever vast in het pensioenreglement. De premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van het salaris en gebonden aan eisen van de Belastingdienst. De premie staat vermeld op jouw polis en op het waardeoverzicht dat je jaarlijks van ons ontvangt. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de beschikbare premie is, hoe hoger het ouderdomspensioen zal zijn.