Je wordt zelfstandig ondernemer (en gaat volledig uit dienst)

Word je zelfstandig ondernemer? Dan stopt in Scildon Pensioen je pensioenopbouw. Voor jou wordt geen premie meer betaald. In Scildon Pensioen kun je de pensioenopbouw niet vrijwillig voortzetten.

Wat zijn de gevolgen voor jouw ouderdomspensioen?

Het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd voor het ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen blijft bij Scildon belegd binnen het Scildon Pensioen tot je pensioendatum. Op je pensioendatum zet je het opgebouwde pensioenkapitaal om een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

Wat zijn de gevolgen voor jouw partner- en wezenpensioen?

De verzekering van het partner- en wezenpensioen vervalt. Bij Scildon Pensioen krijgen jouw partner en kinderen daarvoor in de plaats recht op 90% van het pensioenkapitaal dat voor jou is belegd als je komt te overlijden. Daarmee moet je partner een partner- en/of een wezenpensioen aankopen. Pas op dat moment wordt duidelijk hoe hoog dat pensioen is.

Je kunt een nieuwe verzekering afsluiten

Je kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen. Een klein pensioen kan worden afgekocht Heb je een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten je pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan jou uitbetaald. Over de afkoopsom moet je belasting betalen. Je hebt dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet je doen?

  • Controleer of het partner- en wezenpensioen genoeg is als je overlijdt.
  • Controleer of je voldoende inkomen hebt als je arbeidsongeschikt wordt.
  • Controleer of je voldoende pensioen hebt als je stopt met werken.
  • Laat je adviseren over de maatregelen die je kunt nemen als blijkt dat je te weinig inkomen hebt verzekerd bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of als je met pensioen gaat.

 

Waar vind je meer informatie?

  • Je kunt de actuele hoogte van je pensioen zien door in te loggen op Scildon Online Pensioenen.
  • Via Scildon Pensioen krijg je een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen je recht hebt nadat je zelfstandig bent geworden.
  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk op de website van pensioenkijker.