Scildon maakt echt het verschil

Je wordt werkloos

Als je werkloos wordt, stopt in Scildon Pensioen je pensioenopbouw. Voor jou wordt geen premie meer betaald.

Wat zijn de gevolgen voor jouw ouderdomspensioen?

Jouw pensioen blijft bij Scildon belegd binnen het Scildon Pensioen tot jouw pensioendatum. Dat geldt voor het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd voor het ouderdomspensioen. En voor het partnerpensioen als je overlijdt na jouw pensioendatum. Op jouw pensioendatum zet je het opgebouwde pensioenkapitaal om in een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

Als je een nieuwe baan krijgt, kun je jouw pensioen meenemen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Meer daarover kunt je lezen bij ‘Je krijgt een nieuwe baan’.

Wat zijn de gevolgen voor jouw partner- en wezenpensioen?

Krijg je aansluitend op jouw ontslag een WW-uitkering? Dan blijft het partner- en wezenpensioen verzekerd totdat je recht op deze uitkering vervalt. Maar let op: het partner- en wezenpensioen is wel (veel) lager dan toen je nog in dienst was.

De verzekering vervalt als je geen recht hebt op een WW-uitkering

Als je geen recht meer hebt op WW-uitkeringen vervalt de verzekering van het partner- en wezenpensioen. Bij Scildon Pensioen krijgen je partner en kinderen daarvoor in de plaats recht op 90% van het pensioenkapitaal dat voor jou is belegd als je overlijdt. Daarmee moet jouw partner een partner- en/of een wezenpensioen aankopen. Pas op dat moment wordt duidelijk hoe hoog dat pensioen is.

Je kunt een nieuwe verzekering afsluiten. Je kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen.

Een klein pensioen kan worden afgekocht

Heb je een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten jouw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan jou uitbetaald. Over de afkoopsom moet je belasting betalen. Je hebt dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet je doen?

  • Controleer de gevolgen voor het ouderdomspensioen.
  • Controleer of het partner- en wezenpensioen genoeg is als je werkloos wordt.

Waar vind je meer informatie?

  • Je kunt de actuele hoogte van jouw pensioen zien door in te loggen op Scildon Online Pensioenen.
  • Via Scildon Pensioen krijg je een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen je recht hebt nadat je werkloos bent geworden.
  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement
  • Kijk op de website van pensioenkijker.