Scildon maakt echt het verschil

Je hebt een nieuwe baan

De betaling van de pensioenpremie stopt als je weggaat bij een werkgever. Daardoor stopt de pensioenopbouw op dat moment. Ook vervalt de dekking voor een eventueel partner- en wezenpensioen geheel of gedeeltelijk.

Waardeoverdracht

Ga je in jouw nieuwe baan weer meedoen aan een pensioenregeling? Dan heb je de keuze om het opgebouwde pensioenkapitaal van het Scildon Pensioen mee te nemen naar de nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht. Je voegt dan alle pensioentegoeden samen. Je houdt hierdoor eenvoudig overzicht. En je hebt één aanspreekpunt voor jouw pensioen.

Het samenvoegen van pensioentegoeden kan voordelig zijn maar is het niet altijd. Je moet zeker letten op het mogelijk verliezen van garanties of gegarandeerde verhogingen van jouw pensioen (indexatie). Het is ook belangrijk om naar het partnerpensioen te kijken. Een voordeel van waardeoverdracht is dat je na samenvoeging van jouw pensioenen beter zicht houdt op je totale pensioentegoed en de hoogte daarvan. Ook kan waardeoverdracht jou hogere pensioenen vóór en na jouw pensioendatum opleveren.

Of het verstandig is jouw pensioen mee te nemen, hangt af van jouw specifieke situatie.

Wat moet je doen?

Laat je door jouw werkgever of jouw eigen pensioenadviseur adviseren of waardeoverdracht voor joi verstandig is.

Je gaat pensioen opbouwen in Scildon Pensioen

Je neemt jouw opgebouwde pensioen niet mee naar jouw nieuwe werkgever

Jouw opgebouwde pensioenkapitaal blijft bij de oude pensioenuitvoerder. Je hoeft verder niets te doen. Bij veranderingen in jouw privésituatie zoals verhuizing of verandering in de huwelijkse staat of gezinssamenstelling geef je door aan de oude pensioenuitvoerder. Je blijft informatie over de hoogte van jouw pensioen (UPO) ontvangen van de oude pensioenuitvoerder.

Je neemt jouw oude pensioenaanspraken mee naar je nieuwe werkgever

Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij jouw vorige pensioenuitvoerder draag je over naar de pensioenregeling bij jouw nieuwe werkgever, het Scildon Pensioen. Je kunt het verzoek hiervoor éénvoudig indienen via Scildon Online Pensioenen. In het Stappenplan verzoek (individuele) waardeoverdracht lees je hier meer over. Wil je het verzoek liever schriftelijk indienen dan kan dat met dit formulier.

Je stopt met pensioenopbouw in Scildon Pensioen

Je neemt jouw pensioen niet mee naar je nieuwe werkgever

Het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen blijft bij Scildon belegd tot je pensioendatum in het Scildon Pensioen. Op jouw pensioendatum zet je het opgebouwde pensioenkapitaal om in een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

De verzekering van het partner- en wezenpensioen stopt. Jouw partner en kinderen krijgen recht op 90% van het pensioenkapitaal als je overlijdt. Daarmee moet dan een partner- en/of een wezenpensioen worden aangekocht. Hoe hoog dat pensioen dan is, is onzeker omdat het onder andere afhankelijk is van de waarde van het pensioenkapitaal van dat moment.

Je kunt een nieuwe verzekering afsluiten

Je kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen.

Een klein pensioen kan worden afgekocht

Heb je een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten jouw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan je uitbetaald. Over de afkoopsom moet je belasting betalen. Je hebt dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet je doen?

Kijk na of er voldoende nabestaandenpensioen is verzekerd. Of laat je daarover adviseren. Als het pensioenkapitaal laag is, kan de hoogte van het partner- en wezenpensioen in Scildon Pensioen tegenvallen. Het is mogelijk niet genoeg voor een voldoende inkomen voor je partner en kinderen. Als je jouw pensioen niet meeneemt, kan ook het partner- en wezenpensioen in je nieuwe pensioenregeling tegenvallen.

Je neemt jouw pensioen mee naar jouw nieuwe werkgever

Scildon draagt het pensioenkapitaal dat in Scildon Pensioen is opgebouwd over aan de partij die jouw nieuwe pensioenregeling uitvoert. Je hebt dan geen aanspraak meer op pensioen bij Scildon. In de nieuwe pensioenregeling krijg je voor deze waarde ouderdomspensioen terug bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook kan een partner- en/of wezenpensioen worden verzekerd.

Wat moet je doen?

Vraag om een formulier voor waardeoverdracht bij de pensioenuitvoerder van jouw nieuwe pensioenregeling. Je nieuwe pensioenuitvoerder bied je dan een offerte aan voor de waardeoverdracht.

Vraag advies van je werkgever of pensioenadviseur of je op deze offerte in moet gaan.
Pas na ontvangst van de offerte en het advies beslis je of je jouw pensioen wel of niet overdraagt en laat je dat jouw nieuwe pensioenuitvoerder weten.

Waar vind je meer informatie?

  • Via Scildon Pensioen krijg je een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen je recht hebt nadat je uit dienst bent getreden. Dit zijn jouw zogenoemde premievrije rechten.
  • Van jouw nieuwe werkgever ontvang je informatie over jouw nieuwe pensioenregeling via het Pensioen 1-2-3.
  • Meer informatie over veranderen van baan kun je vinden op www.pensioenkijker.nl.