Scildon maakt echt het verschil

Je wordt arbeidsongeschikt

Loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar

Word je arbeidsongeschikt? Dan betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon door en blijf je meedoen aan de pensioenregeling. Ben je na twee jaar nog niet of niet volledig hersteld? Dan word je door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. Als het UWV je voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaart, kun je via het UWV een WIA/IVA uitkering aanvragen.

Wat krijg je wel via Scildon Pensioen?

In Scildon Pensioen is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard meeverzekerd zolang je in dienst bent bij de werkgever die je Scildon Pensioen aanbiedt. Dat betekent dat Scildon de premiebetaling overneemt voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Jouw pensioenopbouw loopt voor dat deel dus gewoon door.

Als je arbeidsongeschikt wordt nadat je uit dienst bent gegaan bij de werkgever die je Scildon Pensioen aanbood, ben je niet meer verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat krijgt je niet via Scildon Pensioen?

In Scildon Pensioen is géén arbeidsongeschiktheidspensioen meeverzekerd. Misschien heeft je werkgever ergens anders een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd dat jouw WIA/IVA uitkering aanvult. Vraag dat na bij je werkgever.

Wat moet je doen?

  • Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan Scildon. Zodra je een arbeidsongeschiktheidsverklaring hebt van het UWV moet je dat ook aan ons doorgeven.
  • Wij verwachten van jou dat je meewerkt aan jouw re-integratie.
  • Als je gezondheid verbetert waardoor u je werkzaamheden weer geheel of gedeeltelijk kan oppakken, of als je gezondheid verslechterd, moet je dat ook zo snel mogelijk doorgeven aan Scildon. De premievrijstelling stopt zodra je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Andersom, als je arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt, kan de hoogte van de premievrijstelling juist toenemen.

 

Waar vind je meer informatie?