Je gaat uit elkaar of scheiden

Ga je uit elkaar of scheiden? In de wet is geregeld hoe je dan jouw pensioen moet verdelen. In onderling overleg mag je afwijken van deze wettelijke verdeling in een echtscheidingsconvenant of notariële akte. Hieronder staat hoe je het pensioen moet delen volgens de wet.

Hoe verdeel je het ouderdomspensioen?

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan heeft jouw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd. We noemen dat verevening. Als je alleen samenwoonde heeft je ex-partner geen recht op verevening.

Hoe verdeel je het partnerpensioen?

Was je getrouwd, had je een geregistreerd partnerschap of woonde je samen? Dan heeft jouw ex-partner in Scildon Pensioen alleen recht op partnerpensioen. Dit komt tot uitkering als je overlijdt na je pensioendatum. Jouw ex-partner heeft geen recht op partnerpensioen als jij overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij de werkgever die jou het Scildon Pensioen aanbiedt.

Wat moet u doen?

  • Als je uit elkaar gaat of gaat scheiden, meldt dit dan bij Scildon.
  • Laat je adviseren over de gevolgen van de wettelijke pensioenverdeling en of je daar misschien beter van af kunt wijken.
  • Als je een beslissing hebt genomen over de verdeling, vul dan het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ in. Stuur dit formulier uiterlijk binnen twee jaar na de scheiding aan Scildon. Je kunt dit formulier downloaden.

 

Waar vind je meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk op pensioenkijker.
  • Kijk op wijzer in geldzaken.