Je gaat met onbetaald verlof

Als je met onbetaald verlof gaat, is er in de wet niets geregeld over de gevolgen voor de opbouw van je ouderdomspensioen. Voor het partner- en wezenpensioen gelden er wel enkele regels.

Wat gebeurt er met jouw ouderdomspensioen?

Het hangt af van de afspraken met je werkgever af, of de opbouw van ouderdomspensioen doorgaat tijdens uw onbetaalde verlof. Ook staat in die afspraken wie de premie gedurende het onbetaald verlof betaalt, jij of jouw werkgever.

Wat gebeurt er met jouw partner- en wezenpensioen?

Tijdens het onbetaald verlof blijven het partner- en wezenpensioen in Scildon Pensioen 18 maanden verzekerd. Daarna vervalt de verzekering.

Wat moet je doen?

Als je met onbetaald verlof wilt gaan, stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen?
  • Wie betaalt de premie daarvoor?
  • Als je de premie zelf moet betalen, kun je de premies dan aftrekken van je belastbaar inkomen?

Vraag om advies van je werkgever of je eigen pensioenadviseur hoe jouw pensioen het beste kan worden geregeld.

Waar vind je meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk in je arbeidsvoorwaarden of cao.