Een snelle uitkering bij overlijden

Als een verzekerde overlijdt, zorgen wij ervoor dat de nabestaanden zo snel mogelijk de uitkering ontvangen vanuit de overlijdensrisicoverzekering (ORV).

In 2022 keerden wij in 99% van de gevallen binnen zeven werkdagen uit!

Hoe help je ons bij een snelle uitkering?

Wij willen na een overlijden zo snel als mogelijk de financiële zorgen van de nabestaanden wegnemen. Daarom vinden wij een snelle uitkering zo belangrijk. Je helpt ons daarbij door ons snel de volgende zaken aan ons door te geven:

  • (originele) akte van overlijden;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de begunstigde(n);
  • verzoek van de begunstigde(n) met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort;
  • kopie van de bankpas of een recent bankafschrift van de rekening van de begunstigde(n) waarop de uitkering moet worden gestort;
  • Verklaring van Erfrecht (alleen als de overledene geen wettelijk partner heeft en het totaal uit te keren bedrag hoger is dan € 15.000,-;
  • formulier waarin wordt gevraagd naar de overlijdensoorzaak (dit ontvangt je van ons als er op de levensverzekering een kapitaal bij overlijden is meeverzekerd).

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.