Risicoprofielen

Aan de hand van een aantal vragen stelt je financieel adviseur een risicoprofiel op. Bij het opstellen van een risicoprofiel spelen persoonlijke doelstellingen, mogelijkheden en voorkeuren een belangrijke rol. Uit het risicoprofiel blijkt wat voor soort belegger je bent. Jouw beleggingsportefeuille wordt hier op afgestemd. Er zijn vijf risicoprofielen, oplopend in risicobereidheid van ‘zeer defensief’ tot ‘zeer offensief’. Aan de hand van het gekozen risicoprofiel wordt jouw geld belegd in fondsen.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar van 9.00u -17.00u.

Naar contact

Vijf risicoprofielen

  • Risicoprofiel zeer defensief

Je wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. Daardoor heb je uitzicht op een iets hoger rendement op de lange termijn dan wanneer je niet zou beleggen. Het profiel heeft een verwacht rendement na 15 jaar van 4,5%. Omdat beleggingsrendementen niet met 100% zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat je rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

  • Risicoprofiel defensief

Je bent een belegger die door nadruk op obligaties en deposito’s in de portefeuille de risico’s sterk beperkt. Door in de spreiding ook zo’n 30% aandelen op te nemen, komt het verwacht rendement op de lange termijn toch nog uit op 5,3%. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat je rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

  • Risicoprofiel neutraal

Je bent een belegger die streeft naar evenwicht. Je wilt graag een hoger rendement dan op een spaarrekening en je bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds heb je afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten ook zouden zijn bij een groter belang in aandelen. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat je rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

  • Risicoprofiel offensief

Je bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. Je laat je niet opjagen en houdt vast aan jouw lange termijnstrategie, ook als de koersen dalen. Zo’n daling vind je jammer, maar je weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bijhoren. Je weet dat daar tegenover staat dat je op de lange termijn een hoger rendement kan behalen. Het verwacht rendement bedraagt 6,9%. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat je rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

  • Risicoprofiel zeer offensief

Je kiest er bewust voor om scherp aan de wind te zeilen. je wilt een hoog rendement behalen en je weet dat de risico’s dan ook hoger zijn. Maar omdat je belegt voor de lange tot zeer lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op jouw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zal je niet snel verkopen, waardoor je maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs. Het verwacht rendement bedraagt 7,5% per jaar. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te voorspellen zijn is er ook een kans dat jouw rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.