Scildon maakt echt het verschil

Wat is overbruggingslijfrente?

Als u een lijfrenteverzekering als aanvullend pensioen heeft afgesloten, kunt u deze laten uitkeren op het moment u met pensioen gaat. Met een overbruggingslijfrente mag u kiezen voor een tijdelijke uitkering tot u met pensioen gaat. Op deze manier zet u uw lijfrentekapitaal in om eerder te stoppen met werken. U overbrugt daarmee de tijd tussen het moment dat u stopt met werken en uw pensioen ingaat. U kunt kiezen voor een periodieke uitkering per maand, per kwartaal, per halfjaar, per jaar of achteraf. De maximale uitkering is bruto € 63.288,- per jaar (2020). De lijfrente stopt als u de pensioenleeftijd bereikt of AOW ontvangt. In 2006 zijn de regels rondom de overbruggingslijfrente aangescherpt, waardoor u deze niet meer zomaar kunt gebruiken.

Belasting betalen over wat u krijgt

Over het uitgekeerde bedrag, moet u ook belasting betalen, net zoals u bij uw inkomen ook doet. Dit noemen we officieel een lijfrente-uitkering die wordt belast in Box 1. U betaalt daarmee geen vermogensbelasting over de waarde, maar u betaalt enkel belasting over de uitkeringen.

Actie ondernemen

Van uw verzekeraar ontvangt u bericht zodra uw lijfrentepolis de einddatum bereikt. U heeft dan vanaf dat moment tot 31 december van het opvolgende kalenderjaar om de waarde een nieuwe bestemming te geven. Maar wilt u dit bijvoorbeeld pas over twee jaar? Stel dan uw lijfrentekapitaal uit of breng dit onder in een bankspaarproduct.

Verder is het goed om te weten dat uw rechten op een overbruggingslijfrente niet worden aangetast. Deze lijfrente kan enkel worden bedongen bij een verzekeringsmaatschappij en niet in de vorm via banksparen bij een officiële bank. U kunt er wel voor kiezen om het geld in eerste instantie te stallen bij een bank en pas later, als de uitkeringen ingaan, alsnog een overbruggingslijfrente bij een verzekeringsmaatschappij te bedingen.

Wanneer mag u een overbruggingslijfrente aankopen?

De regels voor lijfrenteverzekeringen zijn verschillend voor het oud regime en nieuw regime. In dit geval gaan we uit van het nieuwe regime. Uw lijfrenteverzekering valt onder het nieuwe regime als u een koopsompolis heeft afgesloten op of na 1 januari 1992. Bij periodieke betaling van premies is het nieuwe regime van toepassing als de ingangsdatum van de verzekering 16 oktober 1990 of later is, of als de ingangsdatum voor 16 oktober 1990 ligt en u na 31 december 2000 nog periodiek premies heeft betaald.

Als u vóór 2006 een lijfrente op heeft gebouwd, mag u deze gebruiken voor uw overbrugging. Als u een lijfrente heeft waarvoor u ook na 2006 nog premie heeft betaald, mag u alleen de opgebouwde waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de overbruggingslijfrente. De einddatum van deze tijdelijke lijfrente is het jaar waarin u 65 jaar wordt, de AOW-leeftijd bereikt of uw pensioenregeling uitgekeerd wordt.

Ingangsdatum en einddatum overbruggingslijfrente

De ingangsdatum van deze tijdelijke lijfrente mag u zelf bepalen. De uiterlijke einddatum is het jaar waarin u 65 jaar wordt, of het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, of het jaar waarin uw pensioenregeling uitgekeerd wordt.

Heeft u over bovenstaande vragen? Zoek een financieel adviseur in de buurt om uw persoonlijke situatie te bespreken.