Scildon maakt echt het verschil

Pensioenstelsel in Nederland

Pensioen wordt in Nederland tot de wettelijke pensioenleeftijd opgebouwd. Het totale pensioeninkomen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Pensioen vanuit de overheid, de Algemene Ouderdomswet (AOW).
  2. Pensioen vanuit de werkgever, opgebouwd door pensioen-deelname tijdens loondienstjaren.
  3. Pensioen dat u zelf opbouwt.

Met deze drie pijlers zou u een goed pensioen moeten kunnen opbouwen. Als ideale situatie is daar lange tijd onder verstaan: pensioenuitkeringen die ingaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd en minimaal gelijk zijn aan 70 procent van uw laatstverdiende bruto loon.

Gaten in het pensioen

Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren wordt het moment waarop u AOW-uitkeringen gaat ontvangen in kleine stapjes steeds verder uitgesteld. Bovendien haalt lang niet iedereen die 70 procent. Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioenfonds moet tussentijds een korting toepassen op uw opgebouwde pensioenrechten. Gedwongen door de financiële situatie zijn momenteel veel pensioenfondsen gedwongen tot deze maatregel over te gaan
  • U heeft zelf te weinig pensioen opgebouwd, bijvoorbeeld doordat: u van baan bent veranderd, u parttime heeft gewerkt, u tijdelijk gestopt bent met werken, u gescheiden bent en een deel van het opgebouwde pensioen naar uw ex-partner gaat, u in het buitenland heeft gewoond, u werkloos bent geweest, u bij een werkgever geen pensioen heeft kunnen opbouwen, u niet tot uw pensioendatum wilt blijven werken.
  • U bent zelfstandig ondernemer. Dan bouwt u vaak geen pensioen op bij een pensioenfonds en bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen.
    In bovenstaande gevallen is het verstandig, of zelfs noodzakelijk, dat u zelf zorgt voor een aanvullend inkomen of pensioen. Dat kan door te beleggen of te sparen.