Scildon maakt echt het verschil

Hoeveel aanvullend pensioen heb ik nodig?

Als eerste zult u moeten bepalen hoeveel pensioen u, naast uw AOW en uit andere bronnen, wilt ontvangen. Dit is van diverse factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld uw woonsituatie, uw spaargeld en uw toekomstplannen. Het is hierbij belangrijk om te weten wat uw inkomsten en uitgaven zullen zijn na uw pensioen. Als u dit inzichtelijk heeft, wordt duidelijk of u straks een tekort heeft en hoe groot dit gat is. Aan de hand van deze gegevens kunt u berekenen welk bedrag u in moet leggen. Daarbij moet u wel rekening houden met hoeveel premie u fiscaal mag inleggen. Er zit een maximum aan het bedrag dat u jaarlijks fiscaal vriendelijk mag inleggen/betalen. Dit wordt bepaald door de jaarruimte en de reserveringsruimte.

Ga voor uzelf na wat uw doel is na uw pensionering. Sommige mensen willen bijvoorbeeld veel tijd in hun hobby’s gaan steken en krijgen niet met veel extra uitgaven te maken. Andere mensen willen hun vrije tijd gaan besteden aan (verre) reizen en hebben juist wel hogere inkomsten nodig.

Welke uitgaven verwacht u na uw pensionering?

Afhankelijk van uw situatie, wensen en doelen na het bereiken van de pensioenleeftijd kunt u een inschatting maken van uw uitgaven. Is uw hypotheek (grotendeels) afgelost of zijn eventuele kinderen het huis uit? Dan zijn uw woonlasten een stuk lager dan voorheen. Verwacht u hogere kosten aan zorg of aan vrijetijdsbesteding en reizen? Probeer voor uzelf op een rijtje te zetten hoeveel u maandelijks verwacht uit te geven, ten opzichte van uw huidige uitgaven. Het is hierbij dus ook van belang dat u uw huidige uitgavenpatroon in kaart brengt.

Hoeveel inkomen heeft u na uw pensionering (nodig)?

Het inkomen na uw pensioen kan voortkomen uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld AOW, aanvullend- of werknemerspensioen, lijfrente of bankspaartegoed, eigen vermogen en/of werk. Breng in kaart uit welke bronnen u inkomsten krijgt, vanaf welke periode u deze inkomsten ontvangt en wat dit betekent voor uw totale maandelijkse inkomen.

Als u alle gegevens over uw verwachte uitgaven en inkomsten na uw pensioen duidelijk heeft, kunt u zien wat uw eventuele tekort is en kunt u gaan berekenen wat u extra in moet leggen. Wij bieden diverse manieren om aanvullend pensioen op te bouwen. Vind een financieel adviseur bij u in de buurt om te kijken wat passend is voor uw situatie.