Zo simpel kan het zijn
Scildon

Gezondheidsverklaring of medische keuring?

Risicokapitaal zonder PVA
(Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid)
Leeftijd 16-49 jaarLeeftijd 50-59 jaarLeeftijd 60-70 jaar
0 – 500.000Gezondheidsverklaring LevenGezondheidsverklaring LevenGezondheidsverklaring Leven
500.001 – 750.000Uitgebreide gezondheidsverklaringUitgebreide gezondheidsverklaringUitgebreide keuring*
750.001 – 1.000.000Uitgebreide gezondheidsverklaringUitgebreide keuring*Uitgebreide keuring*
1.000.001 – 2.000.000Uitgebreide gezondheidsverklaring + kleine keuringUitgebreide keuring*Uitgebreide keuring*
2.000.001 – 10.000.000Uitgebreide keuringUitgebreide keuring*Uitgebreide keuring*
*De verzekerde ontvangt ook een Digitale Gezondheidsverklaring met financieel-technische vragen en (enkele) levenstijlvragen.


Risicokapitaal met PVA
(Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid)
Leeftijd 18-49 jaarLeeftijd 50-58 jaar
0 – 500.000Gezondheidsverklaring ArbeidsongeschiktheidGezondheidsverklaring Arbeidsongeschiktheid
500.001 – 750.000Uitgebreide gezondheidsverklaringUitgebreide gezondheidsverklaring
750.001 – 1.000.000Uitgebreide gezondheidsverklaringUitgebreide keuring*
1.000.001 – 2.000.000Uitgebreide gezondheidsverklaring + kleine keuringUitgebreide keuring*
2.000.001 – 10.000.000Uitgebreide keuring*Uitgebreide keuring*
*De verzekerde ontvangt ook een Digitale Gezondheidsverklaring met financieel-technische vragen en (enkele) levenstijlvragen.


Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
(op basis van totale jaarpremie)
0 – 50.000Gezondheidsverklaring Arbeidsongeschiktheid
50.001 – 100.000Uitgebreide keuring*
*De verzekerde ontvangt ook een Digitale Gezondheidsverklaring met financieel-technische vragen en (enkele) levenstijlvragen.

Heeft u in de afgelopen 3 jaar één (of meerdere) andere overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) gesloten bij Scildon? En loopt/lopen deze verzekeringen nog? Dan tellen de verzekerde bedragen (kapitaal) van deze verzekering(en) mee voor het vaststellen van de totale hoogte van het verzekerde bedrag. Dit totaalbedrag bepaalt de medische waarborgen (gezondheidsverklaring of keuring) voor de nieuwe verzekering.

Een voorbeeld.

U bent 35 jaar. Twee jaar geleden sloot u een Scildon Hypotheek ORV af, met een verzekerd kapitaal van 250.000,-. Nu wilt u een Scildon Lifestyle ORV afsluiten met een verzekerd kapitaal van 300.000,-. Het totaal verzekerde bedrag is dan 550.000,-. Dat houdt dus in dat u een uitgebreide gezondheidsverklaring moet invullen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.