Fraudebestrijding door Scildon

Scildon heeft een vertrouwensrelatie met haar klanten. Die relatie vinden wij heel belangrijk. Maar helaas hebben wij ook wel eens te maken met verzekeringsfraude door klanten.

Fraude is onaanvaardbaar

Een voorbeeld van verzekeringsfraude is wanneer belangrijke gegevens bewust worden verzwegen en er aanspraak wordt gemaakt op een uitkering waar men anders geen recht op zou hebben. Fraude vinden we onaanvaardbaar. Het maakt onze producten duurder dan nodig en dat raakt onze goede welwillende klanten, die gelukkig het merendeel van ons klantenbestand vormen. Wij spannen ons in om verzekeringsfraude zo goed mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Een goede fraudebestrijding helpt om de premies betaalbaar te houden en zorgt ervoor dat de uitkeringen terecht komen bij de klanten die daar recht op hebben.

Wat doen we tegen fraude?

Wij hebben een Beleid Bestrijding Fraude en Criminaliteit. Hiermee maken we onze medewerkers bewust van frauderisico’s om zo fraude te voorkomen. Dit doen we onder meer door het geven van trainingen. Wij houden ons ook aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars, werken samen met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en waar nodig met het Openbaar Ministerie. Als er een vermoeden van fraude is, dan gaan we daar zorgvuldig mee om. Dit betekent onder andere dat we de wet- en regelgeving naleven, bijvoorbeeld de wet- en regelgeving over privacy bescherming.

Als een fraudevermoeden juist blijkt, kan dit leiden tot diverse maatregelen zoals:

  • Het niet uitkeren van de verzekerde bedragen.
  • Terugvorderen van al uitgekeerde bedragen.
  • Het in rekening brengen van eventuele kosten.
  • Registratie in het Extern Verwijzings Register van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, zodat de gegevens van betrokkene onder voorwaarden met andere maatschappijen kunnen worden gedeeld.
  • Aangifte bij de politie.
  • De fraude vastleggen in ons incidentenregister.