Scildon maakt echt het verschil

We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens

In Nederland, en in vele landen om ons heen, zijn we in het algemeen niet tegen wapens. Wapens zijn helaas nu eenmaal nodig voor defensie en onze openbare veiligheid. Maar als we erin beleggen, stellen we een aantal strikte voorwaarden.

We sluiten bedrijven uit die direct betrokken zijn bij controversiële – en kernwapens. Deze wapens maken namelijk geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen. Ze kunnen bovendien buitensporige schade veroorzaken.

In het kader van dit beleid baseren we ons op de indicatieve uitsluitingenlijst van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze lijst wordt gehanteerd vanwege het verbod om te investeren in bedrijven die te maken hebben met clustermunitie. Deze munitie geldt als controversieel. Daarnaast sluiten we de wapenfabrikanten uit die worden genoemd op de uitsluitingenlijst.