Scildon maakt echt het verschil

Scildon staat voor mensenrechten

Respect voor mensenrechten is voor Scildon fundamenteel. Wij willen niets te maken hebben met ondernemingen of landen die dit respect niet volgens onze normen in praktijk brengen.

Mensenrechten staan op verschillende plekken in de wereld nog steeds onder druk. Gelijktijdig is het zo dat mensenrechten verschillend worden geïnterpreteerd. Scildon gaat uit van de interpretatie door de Verenigde Naties. Deze is vastgelegd in de Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s).

Hoe werkt dat in de praktijk?
Als wij uw premies beleggen in staatsobligaties, dan moet duidelijk zijn dat de landen die deze obligaties uitgeven de mensenrechten beschermen, volgens internationale verklaringen en verdragen. Ze mogen sowieso niet voorkomen op de uitsluitingenlijst van de Verenigde Naties.

We investeren in bedrijven die werk maken van hun impact op mensenrechten*. Ze identificeren deze impact en willen deze voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door trainingen). Natuurlijk leggen ze verantwoording af. Bovendien betrekken ze belanghebbenden.

Stel dat het een bedrijf toch niet lukt om schendingen te voorkomen? Dan verwachten we dat ze het juiste doen om de schade te herstellen en slachtoffers te compenseren.

De bedrijven waarin wij investeren, stellen ook eisen aan hun toeleveranciers. Ook die dienen de mensenrechten te respecteren. Dat begint bij het recht op voeding en water. Daarnaast staan we voor het recht van inheemse volkeren om op hun eigen manier te leven en te geloven. Op basis van duidelijk omschreven criteria wordt bepaald welke bedrijven onder de maat presteren en de beleidsprincipes van Scildon met voeten treden. Deze bedrijven worden geplaatst op de uitsluitingenlijst.

We hebben extra aandacht voor landen en ondernemingen, als er sprake is van gevaar voor veiligheid van de bevolking, bijvoorbeeld in het geval van een conflict.

Hiervoor gaan we uit van het zogenaamde due diligence proces dat deel uitmaakt van de UNGP’s. Dit proces voorziet in een voortdurende evaluatie van (potentiële) risico’s en schendingen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de uitbesteding van bedrijfsactiviteiten.