Scildon maakt echt het verschil

Klimaatverandering gaat iedereen aan

Klimaatverandering is een zeer actueel onderwerp. Het raakt ons allemaal. En het vraagt inzet van ons allemaal, ook van de bedrijven waarin wij beleggen.

Afspraken over klimaat
Broeikasgassen in onze atmosfeer leidden tot een temperatuurstijging in de wereld. Een hogere temperatuur maakt dat ons klimaat zal veranderen. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop wij wonen en werken. Het is dus van belang dat we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Hierom hebben 195 landen in 2015 bindende afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Het gezamenlijke doel is de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius (met als streven 1,5 graad). Het gaat hier om de gemiddelde stijging wereldwijd.

Hoe Scildon de afspraken nakomt
We beoordelen hoe bedrijven omgaan met duurzame energie en energiebesparing. Het uitgangspunt daarbij is dat bedrijven zich inspannen om uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te beperken. Bijvoorbeeld omdat ze elektriciteit besparen, hun vliegverkeer beperken of hun goederenvervoer zuiniger maken. Een andere optie is natuurlijk dat bedrijven overstappen naar hernieuwbare energie. Ze kiezen dan voor zonne- en windenergie in plaats van energie uit fossiele brandstoffen.

Of deze inzet er is, kunnen we alleen beoordelen als bedrijven daar transparant over zijn. Op basis van duidelijk omschreven criteria wordt bepaald welke bedrijven onder de maat presteren en de beleidsprincipes van Scildon met voeten treden. Deze bedrijven worden geplaatst op de uitsluitingenlijst.

We verwachten dus ook dat bedrijven informeren over hun uitstoot van broeikasgassen; dat doen er ook steeds meer. Ze geven aan hoeveel uitstoot gepaard gaat aan hun eigen productie en processen. Dit noemen we de directe emissies.

Steeds vaker rapporteren bedrijven ook over hun indirecte emissies: dit betreft onder meer de uitstoot die is veroorzaakt door toeleveranciers. We kijken daarom ook hoe bedrijven hun toeleveranciers aansporen voor acties tegen klimaatverandering.
Indirecte emissies zijn ook de emissies verderop in de cyclus van een product of dienst. Een voorbeeld van het laatste: het maakt nogal verschil of je in huis een gewone (oude) gloeilamp, een spaarlamp of een LED-lamp gebruikt. Elke lamp vraagt meer of minder elektriciteit. En leidt dus tot meer of minder emissies van broeikasgassen. Bedrijven die aandacht hebben voor de indirecte emissies van hun producten, hebben bij Scildon een streepje voor.