Het fundament én de inspiratie voor duurzaam beleggen

De inspiratie voor ons duurzaam beleggingsbeleid halen we onder meer uit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarnaast gaan we uit van een aantal principes en uitgangspunten die algemeen zijn geaccepteerd.

We stelden het duurzaam beleggingsbeleid medio 2017 vast, dit nadat we in april zijn overgenomen door Chesnara Plc, een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden.

Inspiratie
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties benoemd. Voor ons duurzaam beleggingsbeleid werden wij vooral geïnspireerd door de volgende vijf SDG’s:

  • Klimaatverandering aanpakken (Climate action);
  • Bescherming van zeeën en oceanen (Life below water);
  • Herstel ecosystemen en behoud van biodiversiteit (Life on land);
  • Gezondheid en welzijn (Good Health and well-being);
  • Fatsoenlijke banen en economische groei (Decent work and economisch growth).

Fundament
Ons beleggingsbeleid gaat daarnaast uit van een aantal principes en uitgangspunten. Deze zijn algemeen aanvaard in de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Deze code is op zichzelf gebaseerd op de Principles for Responsible Investment (PRI), een initiatief van de Verenigde Naties. Dat geldt ook voor de Global Compact Principles, eveneens van de Verenigde Naties en bedoeld om door bedrijven te worden overgenomen.

Daarnaast hebben we al het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen in de Verzekeringssector geïntegreerd, of beter: het concept daarvan. Dit convenant is namelijk nog niet definitief. De verzekeringssector, de overheid en een aantal maatschappelijke organisaties hebben dit convenant in voorbereiding.