Scildon maakt echt het verschil

We beleggen in energietransitie

We streven ernaar om meer te investeren in de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Het gaat dan om nutsbedrijven die werken aan wind- en zonne-energie en energie uit waterkracht. Het aandeel beleggingen in energie van kolencentrales neemt steeds verder af.

Als het gaat om beleggen in de mijnbouw- en olie- en gasindustrie, vinden we het belangrijk dat deze bedrijven geen negatieve impact op beschermde gebieden hebben. We willen ook dat ze alles doen om incidenten te voorkomen of de gevolgen te beperken. Op basis van duidelijk omschreven criteria wordt bepaald welke bedrijven onder de maat presteren en de beleidsprincipes van Scildon met voeten treden. Deze bedrijven worden geplaatst op de uitsluitingenlijst.

Daarnaast vinden we het van belang dat bedrijven oog hebben voor onderstaande aspecten. Dit zijn aspecten die duurzaam verschil maken. We weten ook dat ze nog wel eens onder druk komen te staan of worden veronachtzaamd:

  • Klimaatbescherming;
  • Zorg voor het milieu;
  • Minimaliseren van de impact van de productie;
  • Hergebruik van grondstoffen;
  • Verantwoorde verwerking van afval;
  • Bedrijfsethiek;
  • De relatie met overheden en met de lokale gemeenschap;
  • Bescherming van mensenrechten.

Wanneer bedrijven een nieuwe mijn plannen, geldt als voorwaarde dat ze rekening houden met alle fases: van exploitatie tot en met sluiting. Ook vinden we het belangrijk dat ze investeren in kleinschalige, ambachtelijke mijnbouw. Deze moet duurzaam in het voordeel van de lokale bevolking werken.