Scildon maakt echt het verschil

Concrete keuzes, effectief beleggen

In ons duurzaam beleggingsbeleid maken we heldere keuzes. Dit vanuit de overtuiging dat we alleen zo veranderingen ten goede kunnen bevorderen. Dat betekent dat we:

  • extra aandacht hebben voor thema’s die ons aan het hart gaan;
  • speciale eisen stellen aan bedrijven in enkele specifieke sectoren;
  • principieel een aantal sectoren uitsluiten;
  • en minimumeisen stellen aan de duurzame prestaties van bedrijven en landen.

De thema’s die ons aan het hart gaan
We beleggen alleen in ondernemingen die voldoen aan onze eisen op het gebied van:

De sectoren waar we hoge eisen aan stellen
Als we beleggen, dan stellen we speciale eisen aan bedrijven in de volgende sectoren:

Green Bonds
Beleggen in staatsobligaties doen we bij voorkeur in zogenaamde ‘Green Bonds’: obligaties waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor projecten met een positieve impact op klimaat, milieu en leefomgeving.