Scildon maakt echt het verschil

Hoe borgen we dat we uw premies duurzaam beleggen?

Wij beleggen uw premies. Wij maken hiervoor gebruik van externe vermogensbeheerders. Natuurlijk willen we dan garanderen dat beleggingen goed terecht komen: bij bedrijven en landen die passen bij ons duurzaam beleggingsbeleid. Met deze partners maken we strikte afspraken. Daarmee is ons duurzaam beleggingsbeleid het uitgangspunt voor de wijze waarop ze ons vermogen beleggen en beheren. Deze partners richten zich dus naar onze eisen. Dat geldt in het bijzonder voor ons uitsluitingenbeleid. Vanzelfsprekend houden we de vinger aan de pols.

Overigens evalueren we ons beleid regelmatig, zowel intern als met derde partijen.

Een deel van het totale vermogen dat onze cliënten aan Scildon toevertrouwen, beleggen we zelf. Eind 2017 zijn we erin geslaagd dit vermogen geheel te beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid.
Het andere deel van het vermogen laten we beheren door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Met deze partners maken we strikte afspraken. Daarmee is ons duurzaam beleggingsbeleid het uitgangspunt voor de wijze waarop ze ons vermogen beleggen en beheren. Deze partners richten zich dus naar onze eisen. Dat geldt in het bijzonder voor ons uitsluitingenbeleid. Vanzelfsprekend houden we de vinger aan de pols.

Overigens evalueren we ons beleid regelmatig, zowel intern als met u en/of derden. We houden u bovendien op de hoogte van de prestaties van onze beleggingen.