Scildon maakt echt het verschil

Onze medewerkers

Scildon is een kennisintensieve organisatie. Ons voornaamste kapitaal bestaat uit de mensen die bij ons werken met al hun kennis en vaardigheden. Om die reden besteden wij al jaren aandacht aan het verbeteren en onderhouden van deze capaciteiten. Onze overtuiging is dat in de financiële dienstverlening goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers het verschil maken. Voor de beste oplossing en de beste service zijn ook de beste mensen nodig.

Om medewerkers doorgroeimogelijkheden te bieden is er een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit is erop gericht de organisatiedoelen, afdelingsdoelen en medewerkersdoelen goed op elkaar af te stemmen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Door training en opleiding kan een medewerker beter, efficiënter en dus plezieriger invulling geven aan zijn/haar functie en zo bijdragen aan de professionele dienstverlening die Scildon nastreeft.

Thuiswerken

In toenemende mate uiten onze medewerkers de behoefte van thuis te kunnen werken. Thuiswerken past binnen goed werkgeverschap als het in te richten is binnen de organisatie. Daarnaast draagt het stimuleren van thuiswerken bij aan vermindering van CO2-uitstoot door afname van woon-werkverkeer.

Vrijwilligerswerk

Scildon stimuleert medewerkers een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Lokaal is een samenwerking aangegaan met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Met hen is een programma opgezet voor het verlenen van vrijwilligerswerk.