Scildon maakt echt het verschil

Kosten fondsaanbieders

Als u via een beleggingsproduct van Scildon belegt in beleggingsfondsen, betaalt u fondsbeheerkosten aan de beheerders van die fondsen.

Fondskosten

Ieder fonds rekent afzonderlijk fondskosten. De actuele hoogte van de fondskosten wordt in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) gepubliceerd onder ‘Lopende kosten’. Fondsbeheerders zijn verplicht om dit document voor ieder fonds beschikbaar te hebben en dit periodiek te actualiseren.

De fondskosten bestaan uit de beheervergoeding voor de fondsbeheerder en de overige fondskosten. Bij overige fondskosten kunt u denken aan kosten voor:

  • verslaglegging
  • bankkosten
  • accountants
  • kosten voor marketing, etc.

Al deze kosten worden binnen het fonds zelf verrekend. De kosten zijn dus verwerkt in de koers en dus ook in het gerealiseerde rendement.

In een aantal gevallen geeft de fondsaanbieder een gedeelte van de managementfee  door aan de onderneming die voor de dienstverlening aan de beleggers zorgt. Scildon N.V. ontvangt vanaf 1-1-2014 geen vergoedingen meer van de beheerders van beleggingsfondsen.