Wwft: Identificatie en verificatie

Volgens de Wwft ben je verplicht om potentiële klanten (cliëntenonderzoek) te screenen voordat je zaken met ze doet. Het cliëntenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie je zaken doet (ken je klant). Je moet de identiteit van de eindgebruiker kunnen achterhalen en verifiëren.

Vraag je bij Scildon een verzekering aan voor je klant, dan bevestig je aan Scildon dat de identiteit van alle betrokkenen bij deze overeenkomst (verzekeringnemer, verzekerde, premiebetaler, wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon) zorgvuldig door jou conform de wettelijke eisen is vastgesteld en geverifieerd. Indien je de betrokkenen in persoon hebt gezien (face-to-face) heb je de identificatie en verificatie uitgevoerd aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Als je de betrokkenen niet in persoon hebt gezien (non-face-to-face) dan heb je de identificatie en verificatie uitgevoerd aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een tweede document (bijvoorbeeld kopie bankpas of kopie salarisstrook). Een kopie van het legitimatiebewijs en, indien van toepassing, het tweede document heb je vastgelegd in jouw klantdossier conform de vereisten van de Wwft. Tevens heb je alle documenten op echtheid gecontroleerd.