Wat is overbruggingslijfrente?

Als je een lijfrenteverzekering als aanvullend pensioen hebt afgesloten, kan je deze laten uitkeren op het moment dat je met pensioen gaat. Met een overbruggingslijfrente mag je kiezen voor een tijdelijke uitkering tot je met pensioen gaat. Op deze manier zet je jouw lijfrentekapitaal in om eerder te stoppen met werken. Je overbrugt daarmee de tijd tussen het moment dat je stopt met werken en jouw pensioen ingaat. Je kan kiezen voor een periodieke uitkering per maand, per kwartaal, per halfjaar, per jaar of achteraf. De maximale uitkering is bruto € 63.288,- per jaar. De lijfrente stopt als je de pensioenleeftijd bereikt of AOW ontvangt. In 2006 zijn de regels rondom de overbruggingslijfrente aangescherpt, waardoor je deze niet meer zomaar kunt gebruiken.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Belasting betalen over wat je krijgt

Over het uitgekeerde bedrag, moet je ook belasting betalen, net zoals je bij jouw inkomen ook doet. Dit noemen we officieel een lijfrente-uitkering die wordt belast in Box 1. Je betaalt daarmee geen vermogensbelasting over de waarde, maar je betaalt enkel belasting over de uitkeringen.

Actie ondernemen

Van je verzekeraar ontvang je bericht zodra jouw lijfrentepolis de einddatum bereikt. Je hebt dan vanaf dat moment tot 31 december van het opvolgende kalenderjaar om de waarde een nieuwe bestemming te geven. Maar wil je dit bijvoorbeeld pas over twee jaar? Stel dan jouw lijfrentekapitaal uit of breng dit onder in een bankspaarproduct.

Verder is het goed om te weten dat je rechten op een overbruggingslijfrente niet worden aangetast. Deze lijfrente kan enkel worden bedongen bij een verzekeringsmaatschappij en niet in de vorm via banksparen bij een officiële bank. Je kan er wel voor kiezen om het geld in eerste instantie te stallen bij een bank en pas later, als de uitkeringen ingaan, alsnog een overbruggingslijfrente bij een verzekeringsmaatschappij te bedingen.

Wanneer mag je een overbruggingslijfrente aankopen?

De regels voor lijfrenteverzekeringen zijn verschillend voor het oud regime en nieuw regime. In dit geval gaan we uit van het nieuwe regime. Jouw lijfrenteverzekering valt onder het nieuwe regime als je een koopsompolis hebt afgesloten op of na 1 januari 1992. Bij periodieke betaling van premies is het nieuwe regime van toepassing als de ingangsdatum van de verzekering 16 oktober 1990 of later is, of als de ingangsdatum voor 16 oktober 1990 ligt en je na 31 december 2000 nog periodiek premies hebt betaald.

Als je vóór 2006 een lijfrente hebt opgebouwd, mag je deze gebruiken voor jouw overbrugging. Als je een lijfrente hebt waarvoor je ook na 2006 nog premie hebt betaald, mag je alleen de opgebouwde waarde per 31-12-2005 gebruiken voor de overbruggingslijfrente. De einddatum van deze tijdelijke lijfrente is het jaar waarin je 65 jaar wordt, de AOW-leeftijd bereikt of je pensioenregeling uitgekeerd wordt.

Ingangsdatum en einddatum overbruggingslijfrente

De ingangsdatum van deze tijdelijke lijfrente mag je zelf bepalen. De uiterlijke einddatum is het jaar waarin je 65 jaar wordt, het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt, of het jaar waarin jouw pensioenregeling uitgekeerd wordt.

Heb je over bovenstaande nog vragen? Zoek een financieel adviseur in de buurt om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.