Scildon Beleggen

Scildon Beleggen is een levensverzekering op basis van beleggingen. Dat wil zeggen dat je jouw ingelegde premies, kan laten beleggen. Op die manier bouw je vermogen op voor een aanvulling op je pensioen. Fiscaal noemen wij dit vermogensopbouw in Box 1. Pensioen beleggen is fiscaal voordelig als je in het verleden geen of te weinig pensioen opgebouwd heeft. Je krijgt dan namelijk belastingvoordeel.

Zodra je een pensioentekort hebt, dan is jouw inleg (tot een bepaald bedrag) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en betaal je over het opgebouwde kapitaal geen vermogensbelasting. Hiertegenover staat dat je later over de volledige uitkering (inleg + rendement) inkomstenbelasting moet betalen. Uiteraard kan dit fiscaal voordelig zijn, maar dat is niet altijd het geval.

Box 1 pensioen beleggen

In Box 1 ga je akkoord met een langlopende verplichting aan diverse beperkende voorwaarden. Een van deze beperkte voorwaarde is dat jouw pensioen op een geblokkeerde rekening komt, waar je het geld niet eerder mag opnemen. Zodra je met pensioen gaat, heb je de mogelijkheid om het tegoed om te zetten in een periodieke uitkering. Houd hierbij rekening dat de hoogte van deze periodieke uitkering, afhangt van hoe hoog de rente op dat ogenblik is.

Hoe werkt Scildon Beleggen?

Bij Scildon kan je een aanvullend pensioen opbouwen door je fiscale jaarruimte te benutten. Je krijgt dan inkomstenbelasting terug over het bedrag dat je belegt. Wanneer jouw pensioen wordt uitgekeerd, betaal je inkomstenbelasting tegen een lager tarief. Beleggen voor jouw pensioen doe je voor een lange termijn. Het kapitaal dat je binnen de verzekering hebt opgebouwd, kan je niet op elk moment opnemen. Dat kan pas op de einddatum. Het bedrag dat op dat moment beschikbaar komt, moet je gebruiken om een aanvullend pensioen (lijfrente) aan te kopen. Dat kan bij een bank of verzekeraar van jouw eigen keuze. Met een lijfrente ontvang je dan periodiek een uitkering. Over deze uitkering betaal je belasting. Hoe hoog het bedrag precies is dat op de einddatum beschikbaar komt, is vooraf niet met zekerheid te zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van de bedragen die je inlegt tijdens de looptijd en het behaalde rendement van de beleggingen.

Risico’s bij beleggen

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Hoeveel risico je als belegger precies wilt en kan lopen, wordt bepaalt door jouw persoonlijk risicoprofiel. Je financieel adviseur stelt dat vast aan de hand van specifieke vragen. Hierbij spelen je doelstellingen, financiële mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren een belangrijke rol. Je neemt nooit meer risico dan je zelf wilt.

Zekerheid bij overlijden

Bij Scildon Beleggen wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering de waarde van de beleggingen, vermeerderd met 10% extra, uitgekeerd. De uitkering vindt plaats aan de door jou zelf aangewezen begunstigde(n). Voor deze verzekerde dekking betaal je slechts 0,02% per jaar over de waarde van de beleggingen.

Inbrengen van elders opgebouwd lijfrentekapitaal

Als je bij een andere bank of verzekeraar lijfrentekapitaal hebt opgebouwd, kan je dit kapitaal storten in Scildon Beleggen. Komt er binnenkort een lijfrentekapitaal vrij en heb je het geld nog niet nodig? Ook dan is Scildon Beleggen misschien interessant voor jou. Wel moet je rekening houden met de fiscale regels. Jouw financieel adviseur vertelt je hier graag meer over.

Lage kosten

De kosten van Scildon Beleggen zijn laag. Je betaalt:

 • 0,36% administratiekosten per jaar over de waarde van je beleggingen
 • 0,50% aankoopkosten
 • 0,50% verkoopkosten
 • En als je fondsswitches zelf uitvoert via onze beveiligde online-omgeving, krijg je 50% korting op de aan- en verkoopkosten.

Daarnaast zijn er nog fondskosten die door de fondsaanbieders in rekening worden gebracht. Meer over deze kosten lees je in onze Fondseninformatie Scildon Beleggen.

De pluspunten van Scildon Beleggen

 • Meedoen kan al vanaf € 50,- per maand of met koopsom vanaf € 1.000,-
 • Gemakkelijk je inleg verhogen of verlagen
 • Inleg binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen
 • Lage kosten
 • Uitkering bij overlijden 110% van de waarde van de beleggingen
 • Ruim fondsenaanbod
 • Minder risico
 • Online switchen tegen gereduceerde kosten
 • 24/7 inzicht in de waardeontwikkeling via beveiligde internetomgeving

Lees het essentiële informatiedocument.

Lees voor meer informatie de brochure Scildon Beleggen (box 1)