Pensioenstelsel in Nederland

Pensioen wordt in Nederland tot de wettelijke pensioenleeftijd opgebouwd. Het totale pensioeninkomen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Pensioen vanuit de overheid, de Algemene Ouderdomswet (AOW).
  2. Pensioen vanuit de werkgever, opgebouwd door pensioen-deelname tijdens loondienstjaren.
  3. Pensioen dat je zelf opbouwt.

Met deze drie pijlers zou je een goed pensioen moeten kunnen opbouwen. Als ideale situatie is daar lange tijd onder verstaan: pensioenuitkeringen die ingaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd en minimaal gelijk zijn aan 70 procent van je laatstverdiende bruto loon.

Heb jij een pensioengat?

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Ben je geboren na 31 december 1960? Dan is jouw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. De AOW-leeftijd is vijf jaar van tevoren bekend. Je kunt op de site van de Sociale Verzekeringsbank ieder jaar in januari zien wat jouw AOW-leeftijd is. In de afgelopen jaren is het moment waarop je AOW-uitkeringen gaat ontvangen in kleine stapjes steeds verder uitgesteld. Lang niet iedereen haalt 70% van het laatstverdiende loon. Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioenfonds moet tussentijds een korting toepassen op je opgebouwde pensioenrechten. Gedwongen door de financiële situatie zijn momenteel veel pensioenfondsen gedwongen tot deze maatregel over te gaan
  • Je hebt zelf te weinig pensioen opgebouwd, bijvoorbeeld doordat: je van baan bent veranderd, je parttime hebt gewerkt, je tijdelijk gestopt bent met werken, je gescheiden bent en een deel van het opgebouwde pensioen naar jouw ex-partner gaat, je in het buitenland hebt gewoond, je werkloos bent geweest, je bij een werkgever geen pensioen hebt kunnen opbouwen, je niet tot jouw pensioendatum wilt blijven werken.
  • Je bent zelfstandig ondernemer. Dan bouw je vaak geen pensioen op bij een pensioenfonds en ben je zelf verantwoordelijk voor de opbouw van jouw pensioen.
    In bovenstaande gevallen is het verstandig, of zelfs noodzakelijk, dat je zelf zorgt voor een aanvullend inkomen of pensioen. Dat kan door te beleggen of te sparen.