Staatsleningen Depot BPU 31-08-2023

Beschrijving winstdeling

Als basis voor de winstdeling van dit Staatsleningen Depot geldt het zogenaamde deel-u rendement. Dit deel-u rendement wordt afgeleid van het effectief rendement op langlopende euro-obligatieleningen, uitgezonderd perpertuele leningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden, die aan bepaalde eisen voldoen. Op dit rendement wordt door Scildon 0,5 procentpunt in mindering gebracht.

Het deel-u rendement wordt dagelijks berekend door een onafhankelijk instituut, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), op basis van door dit instituut vastgestelde grondslagen.

Advies door een deskundige

Voor advies en afsluiten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar van 9.00u-17.00u.

Naar contact

Koersberekening

Om de dagelijkse koers vast te stellen wordt door Scildon het verschil in het deel-u rendement van de lopende dag t.o.v. die van de voorgaande dag berekend.

Door dit verschil te vermenigvuldigen met de duration (rentegevoeligheid) wordt de koersmutatie voor die dag bepaald. Deze wordt uitgedrukt in een percentage, die zowel positief (bij rentedaling) als negatief (bij rentestijging) kan zijn. Tevens wordt het deel-u rendement herleid op dagbasis om de rentetoevoeging voor die dag vast te stellen.

Het rendement van het Staatsleningen Depot BPU wordt derhalve bepaald door 2 componenten t.w: de koersmutatie en de rentetoevoeging.

Kerngetallen per 31-08-2023

  • Startdatum: 1-11-2005
  • Afgifteprijs per eenheid: 62,58227
  • Totale depotvermogen: 87 mln
  • Gemiddeld rendement per jaar sinds start: 1,26%
Jaarrendement20182019202020212022
1,76%1,94%0,94%-2,75%-16,91%
Gemiddeld rendement per 31-08-20231 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaar
0,41%-0,68%-6,59%-5,98%-3,00%

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.