Staatsleningen Depot BP (deel-t) 31-08-2023

Beschrijving winstdeling

Als basis voor de winstdeling van dit Staatsleningen Depot geldt het zogenaamde deel-t rendement.

Dit deel-t rendement wordt afgeleid van het gemiddelde rendement op langlopende euro-obligatieleningen, uitgezonderd perpertuele leningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden, die aan bepaalde eisen voldoen, zoals o.a. dat zij een gemiddelde resterende looptijd dienen te hebben van tenminste zeven jaar. Op dit rendement wordt door Scildon 0,5 procentpunt in mindering gebracht.

Het deel-t rendement wordt dagelijks berekend door een onafhankelijk instituut, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, op basis van door dit instituut vastgestelde grondslagen.

Advies door een deskundige

Voor advies en afsluiten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar van 9.00u-17.00u.

Naar contact

Koersberekening

Om de dagelijkse koers vast te stellen wordt door Scildon het verschil in het deel-t rendement van de lopende dag t.o.v. die van de voorgaande dag berekend.

Door dit verschil te vermenigvuldigen met factor 6 (rentegevoeligheid) wordt de koersmutatie voor die dag bepaald. Deze wordt uitgedrukt in een percentage, dat zowel positief (bij rentedaling) als negatief (bij rentestijging) kan zijn. Tevens wordt het deel-t rendement herleid op dagbasis om de rentetoevoeging voor die dag vast te stellen.

Het rendement van dit Staatsleningen Depot wordt derhalve bepaald door twee componenten; de koersmutatie en de rentetoevoeging.

Kerngetallen per 31-08-2023

  • Startdatum: 1979
  • Afgifteprijs per eenheid: 312,11490
  • Totale depotvermogen: 41 mln
  • Gemiddeld rendement per jaar sinds start: 1,97%
Jaarrendement20182019202020212022
-1,54%1,08%3,02%-2,85%-15,81%
Gemiddeld rendement per 31-08-20231 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaar
0,25%-0,52%-3,75%-5,71%-2,70%