Hoeveel aanvullend pensioen heb ik nodig?

Als eerste zal je moeten bepalen hoeveel pensioen je, naast jouw AOW en uit andere bronnen, wilt ontvangen. Dit is van diverse factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld jouw woonsituatie, je spaargeld en je toekomstplannen. Het is hierbij belangrijk om te weten wat je inkomsten en uitgaven zullen zijn na je pensioen. Als je dit inzichtelijk hebt, wordt duidelijk of je straks een tekort heeft en hoe groot dit gat is. Aan de hand van deze gegevens kan je berekenen welk bedrag je in moet leggen. Daarbij moet je wel rekening houden met hoeveel premie je fiscaal mag inleggen. Er zit een maximum aan het bedrag dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk mag inleggen/betalen. Dit wordt bepaald door de jaarruimte en de reserveringsruimte.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Ga voor jezelf na wat je doel is na jouw pensionering. Sommige mensen willen bijvoorbeeld veel tijd in hun hobby’s gaan steken en krijgen niet met veel extra uitgaven te maken. Andere mensen willen hun vrije tijd gaan besteden aan (verre) reizen en hebben juist wel hogere inkomsten nodig.

Welke uitgaven verwacht je na jouw pensionering?

Afhankelijk van je situatie, wensen en doelen na het bereiken van de pensioenleeftijd kan je een inschatting maken van jouw uitgaven. Is jouw hypotheek (grotendeels) afgelost of zijn eventuele kinderen het huis uit? Dan zijn je woonlasten een stuk lager dan voorheen. Verwacht je hogere kosten aan zorg of aan vrijetijdsbesteding en reizen? Probeer voor jezelf op een rijtje te zetten hoeveel je maandelijks verwacht uit te geven, ten opzichte van jouw huidige uitgaven. Het is hierbij dus ook van belang dat je jouw huidige uitgavenpatroon in kaart brengt.

Hoeveel inkomen heb je na jouw pensionering (nodig)?

Het inkomen na je pensioen kan voortkomen uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld AOW, aanvullend- of werknemerspensioen, lijfrente of bankspaartegoed, eigen vermogen en/of werk. Breng in kaart uit welke bronnen je inkomsten krijgt, vanaf welke periode je deze inkomsten ontvangt en wat dit betekent voor je totale maandelijkse inkomen.

Als je alle gegevens over jouw verwachte uitgaven en inkomsten na je pensioen duidelijk hebt, kan je zien wat je eventuele tekort is en kan je gaan berekenen wat je extra in moet leggen. Wij bieden diverse manieren om aanvullend pensioen op te bouwen. Vind een financieel adviseur bij je in de buurt om te kijken wat passend is voor jouw situatie.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.