Pensioenstelsel in Nederland

Pensioen wordt in Nederland tot het 65e levensjaar opgebouwd en bestaat uit:

  1. Pensioen vanuit de overheid, de Algemene Ouderdomswet (AOW).
  2. Pensioen vanuit de werkgever, opgebouwd door verplichte pensioen-deelname tijdens loondienstjaren.
  3. Pensioen dat u zelf opbouwt.

Met deze drie pijlers zou u in de ideale situatie een pensioen kunnen opbouwen dat minimaal gelijk is aan 70 procent van uw laatstverdiende bruto loon.

Niet iedereen haalt die 70 procent:

  • Gezien de politieke discussies en de sterke vergrijzing is het niet waarschijnlijk dat de bestaande AOW-regeling in de huidige opzet altijd blijft bestaan. Het is dus mogelijk dat één van de pensioenpijlers verdwijnt of wordt aangepast, waardoor een lager pensioen kan ontstaan.
  • U heeft te weinig pensioen opgebouwd, bijvoorbeeld doordat: u van baan bent veranderd, u parttime heeft gewerkt, u tijdelijk gestopt bent met werken, u gescheiden bent en een deel van het opgebouwde pensioen naar uw ex-partner gaat, u in het buitenland heeft gewoond, u werkloos bent geweest, u bij een werkgever geen pensioen heeft kunnen opbouwen, u niet tot uw pensioendatum wilt blijven werken.
  • U bent zelfstandig ondernemer. Dan bouwt u vaak geen pensioen op bij een pensioenfonds en bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen.
    In bovenstaande gevallen is het verstandig, of zelfs noodzakelijk, dat u zelf zorgt voor een aanvullend inkomen of pensioen. Dat kan door te beleggen of te sparen.