Een nieuwe pensioenregeling

Prisma Pensioen is een collectieve beschikbare premieregeling. Hier vindt u algemene informatie over dit product. Als u Prisma Pensioen al heeft afgesloten, kunt u inloggen voor informatie over de pensioenregeling voor uw werknemers.

U ZOEKT EEN PENSIOENREGELING DIE PAST BIJ UW BEDRIJF EN BIJ UW WERKNEMERS

Heeft u een pensioenregeling die bijna afloopt en denkt u erover om over te stappen naar een andere aanbieder? Of heeft u nog geen pensioenregeling voor uw personeel en bent u zich aan het oriënteren?

Verzekeraars bieden verschillende pensioenregelingen aan. Ongeveer de helft daarvan is een beschikbare premieregeling. Bij een beschikbare premieregeling staat van tevoren vast hoe de premie-inleg wordt berekend. U heeft daardoor zekerheid over de pensioenkosten. Voor de werknemer staat niet vast hoeveel pensioen hij daarvoor krijgt. Het alternatief voor de beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij wel vaststaat hoeveel pensioen de werknemer krijgt. De hoogte van het pensioen is dan gegarandeerd. Daar staat tegenover dat u dan geen zekerheid heeft over de ontwikkeling van de pensioenlasten.

Samen met uw pensioenadviseur stelt u vast welke pensioenregeling het beste bij uw onderneming en bij uw werknemers past. Heeft u al een pensioenregeling?

Kijk of uw regeling beter kan

 

Lees wat standaard is inbegrepen in het Prisma Pensioen.
Lees welke keuzemogelijkheden het Prisma Pensioen biedt.
Lees over de beleggingsmogelijkheden van Prisma Pensioen.
Lees waaruit de lasten bestaan van het Prisma Pensioen.

Hoe bekijkt u Prisma Pensioen online?
Prisma Pensioen is volledig digitaal ingericht. Via het internetportaal Scildon Online Pensioenen heeft u online inzicht in de actuele stand van zaken. Wijzigingen in de pensioenregeling kunt u online doorgeven. We verwerken deze direct. Bijvoorbeeld aanmelding van werknemers, uitdiensttreding en salarismutaties. Uw werknemers kunnen op het eigen werknemersportaal alle belangrijke informatie over de pensioenregeling terugvinden.

Prisma Pensioen is geschikt voor u:

  • als u een pensioenregeling wilt waarbij u de kosten zelf in de hand heeft;
  • als u een pensioenregeling wilt waarbij u zelf invloed heeft op de belangrijkste onderdelen;
  • als u het beleggen wilt overlaten aan betrouwbare specialisten;
  • als u uw werknemers zelf wilt laten beleggen met keuze uit een sterk beleggingsaanbod;
  • als u een pensioenregeling wilt die duidelijk is voor uw werknemers.

Prisma Pensioen is niet geschikt voor u:

  • als u uw werknemers meer of volledige zekerheid wilt bieden over het op te bouwen en/of uit te keren ouderdomspensioen.

Regel het via uw pensioenadviseur
Bent u geïnteresseerd in het Prisma Pensioen? Neem dan contact op met een onafhankelijk pensioenadviseur. Die geeft u deskundig financieel advies dat past bij uw situatie. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een pensioenadviseur bij u in de buurt. Vul hiernaast uw postcode in.