U gaat met pensioen

Als u met pensioen gaat, moet u uw opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in een periodieke pensioenuitkering. U kunt dit doen bij de pensioenuitvoerder waar u uw pensioen hebt opgebouwd maar u kunt dit ook doen bij een andere pensioenuitvoerder zoals Scildon.

U bent helemaal vrij in de keuze door welke pensioenuitvoerder u uw pensioen straks uit laat keren. Op de pensioendatum heeft u het wettelijk recht om al uw opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen naar één pensioenuitvoerder. Dat is wel zo overzichtelijk. Bovendien kunt u dan kiezen voor de uitvoerder die u de best passende aanbieding doet. Dit wordt ook wel het ‘shoprecht’ genoemd.

Scildon Direct Ingaand Pensioen

Met het Direct Ingaand Pensioen van Scildon zet u uw opgebouwde pensioenkapitaal om in een pensioenuitkering. U ontvangt de uitkering altijd zolang u in leven bent. De hoogte van de uitkering staat vast, u weet precies waar u aan toe bent. U ontvangt deze uitkering periodiek bijvoorbeeld elke  maand. Over de uitkeringen moet u belasting betalen. Scildon zorgt dat dit op de juiste manier gebeurt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de marktrente, kosten en levensverwachting. Met name de marktrente heeft hier veel invloed op. Is de marktrente laag dan krijgt u relatief weinig pensioen voor uw pensioenkapitaal. Daar staat tegenover dat de hoogte van de uitkering wel gegarandeerd is. Als u komt te overlijden dan gaat een deel van de uitkering over op uw partner. Hoe hoog dit is bepaalt u zelf maar het mag nooit meer zijn dan 70% van de oorspronkelijke pensioenuitkering.

Wat zijn verder de mogelijkheden

U kunt uw pensioen in verschillende vormen uit laten keren. Elke variant heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kiest u bijvoorbeeld voor maximale zekerheid dan past een vast pensioen mogelijk het beste bij u. Of kiest u juist voor minder zekerheid maar wel kans op een hogere uitkering? Dan past een variabel pensioen misschien beter. Scildon biedt alleen een vast pensioen aan. Voor een variabel pensioen kunt u bij andere pensioenuitvoerders terecht.

Maar er zijn meer keuzemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gelijkblijvend pensioen of juist een waardevast, stijgend pensioen. We noemen dat een geïndexeerd pensioen. Ook is het  mogelijk om juist een dalend pensioen aan te kopen omdat u bijvoorbeeld verwacht minder financiële middelen nodig te hebben in de toekomst. En combinaties zijn mogelijk. Kortom er zijn veel keuzemogelijkheden. Welke oplossing het beste bij u past hangt af van uw persoonlijke financiële behoeften nu en in de toekomst. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren over deze mogelijkheden. Bij het maken van deze keuzes kunt u zich  laten ondersteunen door een (pensioen)adviseur. Bekijk de keuzemogelijkheden.