Scildon maakt echt het verschil

Wat biedt het Nova Top Pensioen?

Uw werkgever heeft heeft een aantal keuzes gemaakt voor uw Nova Top  Pensioen.

U krijgt altijd Ouderdomspensioen

In het Nova Top Pensioen krijgt u een ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie. Hoe hoog de beschikbare premie is, legt de werkgever vast in het pensioenreglement.  De premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van het salaris en gebonden aan eisen van de Belastingdienst. De premie staat vermeld op uw polis en op het waardeoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de beschikbare premie is, hoe hoger het ouderdomspensioen zal zijn.