Scildon maakt echt het verschil

Beheerd beleggen

Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor uw beleggingen en hoeft u zelf niets te doen.

Scildon zorgt voor uw beleggingen

De premies die uw werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat u de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan. Als uw beleggingshorizon lang is, kunt u risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor uw pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe.

Robeco Lifecylefondsen

Scildon biedt beheerd beleggen aan in combinatie met de Robeco Lifecyclefondsen. In het Robeco Life Cycle Fund volgen uw premiestortingen de beurskoersen. Tegelijkertijd wordt uw pensioenkapitaal beschermd tegen beleggingsrisico’s. Als uw beleggingshorizon lang is, (het aantal jaren totdat u de pensioenleeftijd bereikt) kunt u risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt.  Als de einddatum nog ver weg is, zal het belang in aan aandelen gerelateerde beleggingen daarom groter zijn om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Naarmate de einddatum dichterbij komt, wordt automatisch binnen het fonds steeds meer in vastrentende waarden belegd om sterke koersschommelingen te beperken.

Meer hierover leest u in de brochure informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen.