Beleggen met garantie

Als u een garantie is aangeboden, kan dat op twee manieren zijn gedaan.

U hebt een koersgarantie
Bij een koersgarantie wordt iedere maand de koerswinst ten opzichte van een koersgarantie vastgeklikt. Dat betekent dat u deze koerswinst niet meer kunt verliezen.

Let op: deze garantie geldt alleen als u tot aan de ingang van uw pensioen uw pensioenkapitaal in het beleggingsdepot heeft gelaten. Als om welke reden dan ook het pensioenkapitaal eerder aan uw depot is onttrokken, heeft dat gevolgen. De waarde van uw beleggingsdepot wordt dan vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van het fonds en eerder gegeven garanties vervallen.

U hebt een rendementsgarantie
Bij een rendementsgarantie heeft u gedurende de looptijd van de pensioenverzekering recht op een vast rendement. Hoe hoog dat rendement is, staat op uw polis.

Let op: deze rendementsgarantie geldt alleen als u tot aan de ingang van uw pensioen uw pensioenkapitaal in het beleggingsdepot heeft gelaten. Als om welke reden dan ook het pensioenkapitaal eerder aan uw depot is onttrokken, heeft dat gevolgen. De waarde van uw beleggingsdepot wordt dan vastgesteld op basis van het werkelijk behaalde rendement en vervallen eerder gegeven rendementsgaranties. Het rendement kan dan dus lager uitvallen.