U wordt zelfstandig ondernemer (en gaat volledig uit dienst)

Wordt u zelfstandig ondernemer? Dan stopt in Prisma Pensioen uw pensioenopbouw. Voor u wordt geen premie meer betaald. In Prisma Pensioen kunt u de pensioenopbouw niet vrijwillig voortzetten.

Wat zijn de gevolgen voor uw ouderdomspensioen?

Het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd voor het ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen blijft bij Scildon belegd binnen het Prisma Pensioen tot uw pensioendatum. Op uw pensioendatum zet u het opgebouwde pensioenkapitaal om een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

Wat zijn de gevolgen voor uw partner- en wezenpensioen?

De verzekering van het partner- en wezenpensioen vervalt. Bij Prisma Pensioen krijgen uw partner en kinderen daarvoor in de plaats recht op 90% van het pensioenkapitaal dat voor u is belegd als u komt te overlijden. Daarmee moet uw partner een partner- en/of een wezenpensioen aankopen. Pas op dat moment wordt duidelijk hoe hoog dat pensioen is.

U kunt een nieuwe verzekering afsluiten

U kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen. Een klein pensioen kan worden afgekocht Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten uw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan u uitbetaald. Over de afkoopsom moet u belasting betalen. U heeft dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet u doen?

  • Controleer of het partner- en wezenpensioen genoeg is als u overlijdt.
  • Controleer of u voldoende inkomen heeft als u arbeidsongeschikt wordt.
  • Controleer of u voldoende pensioen heeft als u stopt met werken.
  • Laat u adviseren over de maatregelen die u kunt nemen als blijkt dat u te weinig inkomen heeft verzekerd bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of als u met pensioen gaat.

Waar vindt u meer informatie?

  • U kunt de actuele hoogte van uw pensioen zien door in te loggen op Scildon Online Pensioenen.
  • Via Prisma Pensioen krijgt u een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen u recht heeft nadat u zelfstandig bent geworden.
  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk op de website van pensioenkijker.