U wordt werkloos

Als u werkloos wordt, stopt in Prisma Pensioen uw pensioenopbouw. Voor u wordt geen premie meer betaald.

Wat zijn de gevolgen voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioen blijft bij Scildon belegd binnen het Prisma Pensioen tot uw pensioendatum. Dat geldt voor het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd voor het ouderdomspensioen. En voor het partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum. Op uw pensioendatum zet u het opgebouwde pensioenkapitaal om in een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u uw pensioen meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Meer daarover kunt u lezen bij ‘U krijgt een nieuwe baan’.

Wat zijn de gevolgen voor uw partner- en wezenpensioen?

Krijgt u aansluitend op uw ontslag een WW-uitkering? Dan blijft het partner- en wezenpensioen verzekerd totdat uw recht op deze uitkering vervalt. Maar let op: het partner- en wezenpensioen is wel (veel) lager dan toen u nog in dienst was.

De verzekering vervalt als u geen recht heeft op een WW-uitkering

Als u geen recht meer heeft op WW-uitkeringen vervalt de verzekering van het partner- en wezenpensioen. Bij Prisma Pensioen krijgen uw partner en kinderen daarvoor in de plaats recht op 90% van het pensioenkapitaal dat voor u is belegd als u overlijdt. Daarmee moet uw partner een partner- en/of een wezenpensioen aankopen. Pas op dat moment wordt duidelijk hoe hoog dat pensioen is.

U kunt een nieuwe verzekering afsluiten U kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen.

Een klein pensioen kan worden afgekocht

Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten uw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan u uitbetaald. Over de afkoopsom moet u belasting betalen. U heeft dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet u doen?

  • Controleer de gevolgen voor het ouderdomspensioen.
  • Controleer of het partner- en wezenpensioen genoeg is als u werkloos wordt.

Waar vindt u meer informatie?

  • U kunt de actuele hoogte van uw pensioen zien door in te loggen op Scildon Online Pensioenen.
  • Via Prisma Pensioen krijgt u een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen u recht heeft nadat u werkloos bent geworden.
  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement
  • Kijk op de website van pensioenkijker.