U gaat trouwen, samenwonen of u krijgt een kind

U gaat trouwen, gaat een geregistreerd partnerschap aan, gaat samenwonen of krijgt kinderen. Dan is het belangrijk dat uw partner en/of kinderen een partner en/of wezenpensioen krijgen als u komt te overlijden.

Wat krijgt u wel via Prisma Pensioen?

Bent u in dienst bij een werkgever die u Prisma Pensioen aanbiedt? Dan is voor uw echtgeno(o)t(e) een levenslang partnerpensioen verzekerd. En voor uw kind(eren) een wezenpensioen. Bij samenwonen krijgt uw partner recht op partnerpensioen als hij of zij minimaal zes maanden met u op één adres woont. Bij overlijden moet uw partner dit aantonen via de BasisRegistratie Personen (BRP).

Soms is bovenop het partnerpensioen ook nog een tijdelijk partnerpensioen verzekerd (Anw-hiaatpensioen) Dit is afhankelijk van de pensioentoezegging van uw werkgever.

Controleer waar uw partner en kinderen recht op hebben.

Het is heel belangrijk dat u controleert waar uw partner en/of kind(eren) recht op hebben zolang u werkt of als u uit dienst gaat. Hoe hoog het partner- en wezenpensioen is, staat in de pensioenregeling die uw werkgever aanbiedt.

Wat krijgt u niet via Prisma Pensioen?

Bent u niet meer in dienst bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbood? Dan krijgen uw partner en/of kinderen na uw overlijden minder partner- en/of wezenpensioen. Dit pensioen is meestal niet voldoende inkomen voor uw nabestaanden.

Wat moet u doen?

  • Vraag bij uw werkgever of u bij ons moet melden als u gaat trouwen, samenwonen of een kind krijgt.
  • Vraag bij uw werkgever hoe het partner- en/of wezenpensioen is verzekerd.
  • Controleer of het partner- en/of wezenpensioen genoeg is. U kunt de actuele hoogte van het pensioen zien door in te loggen op Scildon Online Pensioenen.
  • Kijk of uw partner recht heeft op een nabestaandenuitkering vanuit de overheid (Anw).
  • Is het nabestaandenpensioen niet genoeg? Vraag dan een adviseur met u te kijken hoe u het pensioen kunt aanvullen.

Waar vindt u meer informatie?