U gaat uit elkaar of scheiden

Gaat u uit elkaar of scheiden? In de wet is geregeld hoe u dan uw pensioen moet verdelen. In onderling overleg mag u afwijken van deze wettelijke verdeling in een echtscheidingsconvenant of notariële akte. Hieronder staat hoe u het pensioen moet delen volgens de wet.

Hoe verdeelt u het ouderdomspensioen?

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd. We noemen dat verevening. Als u alleen samenwoonde heeft uw ex-partner geen recht op verevening.

Hoe verdeelt u het partnerpensioen?

Was u getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap of woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner in Prisma Pensioen alleen recht op partnerpensioen. Dit komt tot uitkering als u overlijdt na uw pensioendatum. Uw ex-partner heeft geen recht op partnerpensioen als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent bij de werkgever die u het Prisma Pensioen aanbiedt.

Wat moet u doen?

  • Als u uit elkaar gaat of gaat scheiden, meldt dit dan bij Scildon.
  • Laat u adviseren over de gevolgen van de wettelijke pensioenverdeling en of u daar misschien beter van af kunt wijken.
  • Als u een beslissing heeft genomen over de verdeling, vul dan het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ in. Stuur dit formulier uiterlijk binnen twee jaar na de scheiding aan Scildon. U kunt dit formulier downloaden.

Waar vindt u meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk op pensioenkijker.
  • Kijk op wijzer in geldzaken.