U komt te overlijden

In Prisma Pensioen is altijd een partner- en wezenpensioen verzekerd. Deze komen tot uitkering als u overlijdt.

Voor de hoogte hiervan is het moment van overlijden belangrijk. Dat kan zijn:

  • tijdens het dienstverband bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbiedt;
  • als u bij een andere werkgever werkt dan degene die u Prisma Pensioen aanbood;
  • als u met pensioen bent.

U overlijdt tijdens uw dienstverband

Overlijdt u terwijl u werkt bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbiedt? Dan heeft uw partner recht op een levenslang partnerpensioen. Uw kinderen hebben recht op een wezenpensioen tot 21 jaar (of 27 jaar als zij studeren volgens de Wet Studiefinanciering). De hoogte van deze pensioenen kunt u zien als u inlogt op Scildon Online Pensioenen.

Uw partner kan ook een Anw-hiaatpensioen krijgen.

In Prisma Pensioen kan uw partner ook recht hebben op een tijdelijk partnerpensioen. Dat verhoogt het levenslange partnerpensioen tot de datum waarop u met pensioen zou gaan. We noemen dit het Anw-hiaatpensioen. Of uw partner daar recht op heeft kunt u zien als u inlogt op Scildon Online Pensioenen.

U overlijdt als u bij een andere werkgever werkt

Staat uw pensioenkapitaal nog bij Scildon, maar werkt u inmiddels voor een andere werkgever? Dan hebben uw partner en/of kinderen bij overlijden recht op 90% van het voor u opgebouwde pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal moeten zij een levenslang partner- en/of wezenpensioen aankopen. De hoogte hangt af van het beschikbare pensioenkapitaal, de rente en de tarieven van de verzekeraar van dat moment.

Bij scheiding gelden andere regels.

Bent u in het verleden gescheiden? En is uw huidige partner uw tweede partner? Dan wordt het partnerpensioen verminderd met het zogenaamde ‘bijzondere partnerpensioen’ waar uw ex-partner recht op heeft.

U overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan

Als u als gepensioneerde komt te overlijden, krijgt uw partner een partnerpensioen dat 70% bedraagt van uw ouderdomspensioen. Dit geldt alleen als uw partner ook al uw partner was voordat u met pensioen ging. Op de ingangsdatum van uw pensioen kunt u kiezen voor een andere hoogte van het partnerpensioen.

Bij scheiding gelden andere regels.

Bent u in het verleden gescheiden? En is uw huidige partner uw tweede partner? Dan wordt het partnerpensioen verminderd met het zogenaamde ‘bijzondere partnerpensioen’ waar uw ex-partner recht op heeft.

Wat moeten uw partner en/of kinderen doen?

Laat uw partner en/of kinderen het bericht van uw overlijden melden bij Scildon.

Waar vindt u meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Als u inlogt op Scildon Online Pensioenen ziet u de actuele hoogte van het nabestaandenpensioen.
  • De hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen vindt u ook in het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) dat u jaarlijks van Scildon ontvangt.
  • Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of uw partner en/of kinderen recht hebben op nabestaandenpensioen uit een eerdere dienstbetrekking. U logt op deze website in met uw DigiD.