U gaat met onbetaald verlof

Als u met onbetaald verlof gaat, is er in de wet niets geregeld over de gevolgen voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Voor het partner- en wezenpensioen gelden er wel enkele regels.

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen?

Het hangt af van de afspraken met uw werkgever af, of de opbouw van ouderdomspensioen doorgaat tijdens uw onbetaalde verlof. Ook staat in die afspraken wie de premie gedurende het onbetaald verlof betaalt, u of uw werkgever.

Wat gebeurt er met uw partner- en wezenpensioen

Tijdens het onbetaald verlof blijven het partner- en wezenpensioen in Prisma Pensioen 18 maanden verzekerd. Daarna vervalt de verzekering.

Wat moet u doen?

Als u met onbetaald verlof wilt gaan, stel u zelf dan de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen?
  • Wie betaalt de premie daarvoor?
  • Als u de premie zelf moet betalen, kunt u de premies dan aftrekken van uw belastbaar inkomen?

Vraag om advies van uw werkgever of uw eigen pensioenadviseur hoe uw pensioen het beste kan worden geregeld.

Waar vindt u meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Kijk in uw arbeidsvoorwaarden of cao.