U krijgt een nieuwe baan

De betaling van de pensioenpremie stopt als u weggaat bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbiedt. Gaat u in uw nieuwe baan weer meedoen aan een pensioenregeling? Dan kunt u het opgebouwde pensioenkapitaal van het Prisma Pensioen meenemen naar de nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht.

Of het verstandig is uw pensioen mee te nemen, hangt af van uw specifieke situatie.

Wat moet u doen?

Laat u door uw werkgever of uw eigen pensioenadviseur adviseren of waardeoverdracht voor u verstandig is.

U neemt uw pensioen niet mee naar uw nieuwe werkgever

Het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen blijft bij Scildon belegd tot uw pensioendatum in het Prisma Pensioen. Op uw pensioendatum zet u het opgebouwde pensioenkapitaal om in een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

De verzekering van het partner- en wezenpensioen stopt. Uw partner en kinderen krijgen recht op 90% van het pensioenkapitaal als u overlijdt. Daarmee moet dan een partner- en/of een wezenpensioen worden aangekocht. Hoe hoog dat pensioen dan is, is onzeker omdat het onder andere afhankelijk is van de waarde van het pensioenkapitaal van dat moment.

U kunt een nieuwe verzekering afsluiten

U kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen.

Een klein pensioen kan worden afgekocht

Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten uw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan u uitbetaald. Over de afkoopsom moet u belasting betalen. U heeft dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet u doen?

Kijk na of er voldoende nabestaandenpensioen is verzekerd. Of laat u daarover adviseren. Als het pensioenkapitaal laag is, kan de hoogte van het partner- en wezenpensioen in Prisma Pensioen tegenvallen. Het is mogelijk niet genoeg voor een voldoende inkomen voor uw partner en kinderen. Als u uw pensioen niet meeneemt, kan ook het partner- en wezenpensioen in uw nieuwe pensioenregeling tegenvallen.

U neemt uw pensioen mee naar uw nieuwe werkgever

Scildon draagt het pensioenkapitaal dat in Prisma Pensioen is opgebouwd over aan de partij die uw nieuwe pensioenregeling uitvoert. U heeft dan geen aanspraak meer op pensioen bij Scildon. In de nieuwe pensioenregeling krijgt u voor deze waarde ouderdomspensioen terug bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook kan een partner- en/of wezenpensioen worden verzekerd.

Wat moet u doen?

  • Vraag om een formulier voor waardeoverdracht bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. Uw nieuwe pensioenuitvoerder biedt u dan een offerte aan voor de waardeoverdracht.
  • Vraag advies van uw werkgever of pensioenadviseur of u op deze offerte in moet gaan.
  • Pas na ontvangst van de offerte en het advies beslist u of u uw pensioen wel of niet overdraagt en laat u dat uw nieuwe pensioenuitvoerder weten.

Waar vindt u meer informatie?

  • Via Prisma Pensioen krijgt u een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen u recht heeft nadat u uit dienst bent getreden. Dit zijn uw zogenoemde premievrije rechten.
  • Van uw nieuwe werkgever ontvangt u informatie over uw nieuwe pensioenregeling via het Pensioen 1-2-3.
  • Meer informatie over veranderen van baan kunt u vinden op www.pensioenkijker.nl.