U heeft een nieuwe baan

De betaling van de pensioenpremie stopt als u weggaat bij een werkgever. Daardoor stopt de pensioenopbouw op dat moment. Ook vervalt de dekking voor een eventueel partner- en wezenpensioen geheel of gedeeltelijk.

Waardeoverdracht

Gaat u in uw nieuwe baan weer meedoen aan een pensioenregeling? Dan heeft u de keuze om het opgebouwde pensioenkapitaal van het Prisma Pensioen mee te nemen naar de nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht. U voegt dan alle pensioentegoeden samen. U houdt hierdoor eenvoudig overzicht. En u heeft één aanspreekpunt voor uw pensioen.

Het samenvoegen van pensioentegoeden kan voordelig zijn maar is het niet altijd. U moet zeker letten op het mogelijk verliezen van garanties of gegarandeerde verhogingen van uw pensioen (indexatie). Het is ook belangrijk om naar het partnerpensioen te kijken. Een voordeel van waardeoverdracht is dat u na samenvoeging van uw pensioenen beter zicht houdt op uw totale pensioentegoed en de hoogte daarvan. Ook kan waardeoverdracht u hogere pensioenen vóór en na uw pensioendatum opleveren.

Of het verstandig is uw pensioen mee te nemen, hangt af van uw specifieke situatie.

Wat moet u doen?

Laat u door uw werkgever of uw eigen pensioenadviseur adviseren of waardeoverdracht voor u verstandig is.

U gaat pensioen opbouwen in Prisma Pensioen

U neemt uw opgebouwde pensioen niet mee naar uw nieuwe werkgever

Uw opgebouwde pensioenkapitaal blijft bij de oude pensioenuitvoerder. U hoeft verder niets te doen. Bij veranderingen in uw privé situatie zoals verhuizing of verandering in de huwelijkse staat of gezinssamenstelling geeft u dit door aan de oude pensioenuitvoerder. U blijft informatie over de hoogte van uw pensioen (UPO) ontvangen van de oude pensioenuitvoerder.

U neemt uw oude pensioenaanspraken mee naar uw nieuwe werkgever

Het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige pensioenuitvoerder draagt u over naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever, het Prisma Pensioen. U kunt het verzoek hiervoor éénvoudig indienen via Scildon Online Pensioenen. In het Stappenplan verzoek (individuele) waardeoverdracht leest u hier meer over. Wilt u het verzoek liever schriftelijk indienen dan kan dat met dit formulier.

U stopt met pensioenopbouw in Prisma Pensioen

U neemt uw pensioen niet mee naar uw nieuwe werkgever

Het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen blijft bij Scildon belegd tot uw pensioendatum in het Prisma Pensioen. Op uw pensioendatum zet u het opgebouwde pensioenkapitaal om in een ouderdomspensioen en naar keuze een partnerpensioen.

De verzekering van het partner- en wezenpensioen stopt. Uw partner en kinderen krijgen recht op 90% van het pensioenkapitaal als u overlijdt. Daarmee moet dan een partner- en/of een wezenpensioen worden aangekocht. Hoe hoog dat pensioen dan is, is onzeker omdat het onder andere afhankelijk is van de waarde van het pensioenkapitaal van dat moment.

U kunt een nieuwe verzekering afsluiten

U kunt er ook voor kiezen met een deel van het pensioenkapitaal een nieuwe verzekering voor het partner- en/of wezenpensioen af te sluiten die wel zekerheid biedt over de hoogte van dat pensioen.

Een klein pensioen kan worden afgekocht

Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kan Scildon zelf besluiten uw pensioen af te kopen. Het bedrag wordt dan in één keer aan u uitbetaald. Over de afkoopsom moet u belasting betalen. U heeft dan geen pensioenrechten meer bij ons.

Wat moet u doen?

Kijk na of er voldoende nabestaandenpensioen is verzekerd. Of laat u daarover adviseren. Als het pensioenkapitaal laag is, kan de hoogte van het partner- en wezenpensioen in Prisma Pensioen tegenvallen. Het is mogelijk niet genoeg voor een voldoende inkomen voor uw partner en kinderen. Als u uw pensioen niet meeneemt, kan ook het partner- en wezenpensioen in uw nieuwe pensioenregeling tegenvallen.

U neemt uw pensioen mee naar uw nieuwe werkgever

Scildon draagt het pensioenkapitaal dat in Prisma Pensioen is opgebouwd over aan de partij die uw nieuwe pensioenregeling uitvoert. U heeft dan geen aanspraak meer op pensioen bij Scildon. In de nieuwe pensioenregeling krijgt u voor deze waarde ouderdomspensioen terug bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook kan een partner- en/of wezenpensioen worden verzekerd.

Wat moet u doen?

Vraag om een formulier voor waardeoverdracht bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. Uw nieuwe pensioenuitvoerder biedt u dan een offerte aan voor de waardeoverdracht.

Vraag advies van uw werkgever of pensioenadviseur of u op deze offerte in moet gaan.
Pas na ontvangst van de offerte en het advies beslist u of u uw pensioen wel of niet overdraagt en laat u dat uw nieuwe pensioenuitvoerder weten.

Waar vindt u meer informatie?

  • Via Prisma Pensioen krijgt u een UPO einde deelneming, ook wel stopbrief genoemd. In dit overzicht staat op welke pensioenen u recht heeft nadat u uit dienst bent getreden. Dit zijn uw zogenoemde premievrije rechten.
  • Van uw nieuwe werkgever ontvangt u informatie over uw nieuwe pensioenregeling via het Pensioen 1-2-3.
  • Meer informatie over veranderen van baan kunt u vinden op www.pensioenkijker.nl.